Høyre er det nye bondepartiet, eller…?

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Et nytt notat skal bevise fortreffeligheten ved Høyres landbrukspolitikk. - Dette notatet er tilpasset slik at Høyre skal få de konklusjonene de ønsker, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Høyre mener de har bevis for at de vil føre en god politikk for det norske landbruket.

Tidligere i år skrev Norges Bondelag rapporten ”Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk”. Her regnet vi på hvilke konsekvenser det ville få for jordbruksnæringa dersom Høyre fikk gjennomslag for sin landbrukspolitikk. Høyres svar på dette var å få Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) til å lage gjøre en tilsvarende operasjonalisering. 

Mandag ble NILF-notatet sluppet til offentligheten, og basert på konklusjonene i dokumentet hevder Høyre nå at deres landbrukspolitikk vil gi:

  • Økt matproduksjon
  • Et landbruk over hele landet
  • Sterkere inntektsvekst for bøndene
  • To-tre ganger større bruk enn i dag

- Vi oppfatter at Høyre her bruker NILF til å bortforklare svakhetene i egen politikk.  Politikken blir ikke mer troverdig av den grunn, sier Bjørke.

ABC-NYHETER: Norsk geografi knuser Høyres håp for landbruket

NATIONEN: Store mjølkebruk kan tape 400.000 med Høgres landbrukspolitikk

Flere feil i notatet: Rentekostnader og distrikt

Allerede mandag uttalte Norges Bondelag seg svært skeptisk til at inntektene til bonden angivelig skal øke med lavere produktpris og vesentlig lavere tilskudd til bøndene. Siden da har bondelaget hatt mulighet til å gå enda dypere inn i materien, og vi har funnet flere feil i NILF-notatet.  Dette er de to vesentligste.

  • Rentekostnadene:  Notatet undervurderer kraftig rentekostnadene i landbruket de neste tolv årene.  Realrenten, totalkapitalen og avskrivningene blir satt alt for lavt i regnestykket. Ved å legge disse feilaktige forutsetningene til grunn, får partiet det til å se ut som om bonden øker inntekten sin. Derimot, dersom det legges riktige tall inn i regnestykket vil inntektene gå mot null for alle gårdsbrukene. 
  • Distriktsprofilen:  Høyre argumenterer til stadighet med at landbrukspolitikken ikke skal være et verktøy for å opprettholde bosetting, sysselsetting og verdiskaping i distriktene. I notatet legges det likevel til grunn at Høyre vil flytte flere penger fra melkeproduksjon i sentrale strøk til distriktene. Selv om dette legges inn i modellen vil ikke Høyres ideelle 60-kyrsbruk være lønnsomme i distrikts-Norge.  

- I hele vinter har Høyre snakket om å sentralisere virkemidlene, men nå legger de inn en distriktsprofil i beregningene sine. Jeg hadde forventet en ærligere kommunikasjon fra partiet,sier Bjørke.

-  Vi vet at flere Høyre-politikere ser verdien av norsk matproduksjon, og jeg håper ikke dette notatet skaper problemer for dem når partiet holder sitt landsmøte i helga.

- Høyres politikk tar ikke hensyn til hvordan Norge ser ut. Partiet har glemt at norsk matproduksjon skal skje på norske arealer og ikke danske eller dess like, avslutter Bjørke.

Kontaktperson: Nils T. Bjørke 901 50 624

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere