Høyre er det nye bondepartiet, eller…?

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Et nytt notat skal bevise fortreffeligheten ved Høyres landbrukspolitikk. - Dette notatet er tilpasset slik at Høyre skal få de konklusjonene de ønsker, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Høyre mener de har bevis for at de vil føre en god politikk for det norske landbruket.

Tidligere i år skrev Norges Bondelag rapporten ”Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk”. Her regnet vi på hvilke konsekvenser det ville få for jordbruksnæringa dersom Høyre fikk gjennomslag for sin landbrukspolitikk. Høyres svar på dette var å få Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) til å lage gjøre en tilsvarende operasjonalisering. 

Mandag ble NILF-notatet sluppet til offentligheten, og basert på konklusjonene i dokumentet hevder Høyre nå at deres landbrukspolitikk vil gi:

  • Økt matproduksjon
  • Et landbruk over hele landet
  • Sterkere inntektsvekst for bøndene
  • To-tre ganger større bruk enn i dag

- Vi oppfatter at Høyre her bruker NILF til å bortforklare svakhetene i egen politikk.  Politikken blir ikke mer troverdig av den grunn, sier Bjørke.

ABC-NYHETER: Norsk geografi knuser Høyres håp for landbruket

NATIONEN: Store mjølkebruk kan tape 400.000 med Høgres landbrukspolitikk

Flere feil i notatet: Rentekostnader og distrikt

Allerede mandag uttalte Norges Bondelag seg svært skeptisk til at inntektene til bonden angivelig skal øke med lavere produktpris og vesentlig lavere tilskudd til bøndene. Siden da har bondelaget hatt mulighet til å gå enda dypere inn i materien, og vi har funnet flere feil i NILF-notatet.  Dette er de to vesentligste.

  • Rentekostnadene:  Notatet undervurderer kraftig rentekostnadene i landbruket de neste tolv årene.  Realrenten, totalkapitalen og avskrivningene blir satt alt for lavt i regnestykket. Ved å legge disse feilaktige forutsetningene til grunn, får partiet det til å se ut som om bonden øker inntekten sin. Derimot, dersom det legges riktige tall inn i regnestykket vil inntektene gå mot null for alle gårdsbrukene. 
  • Distriktsprofilen:  Høyre argumenterer til stadighet med at landbrukspolitikken ikke skal være et verktøy for å opprettholde bosetting, sysselsetting og verdiskaping i distriktene. I notatet legges det likevel til grunn at Høyre vil flytte flere penger fra melkeproduksjon i sentrale strøk til distriktene. Selv om dette legges inn i modellen vil ikke Høyres ideelle 60-kyrsbruk være lønnsomme i distrikts-Norge.  

- I hele vinter har Høyre snakket om å sentralisere virkemidlene, men nå legger de inn en distriktsprofil i beregningene sine. Jeg hadde forventet en ærligere kommunikasjon fra partiet,sier Bjørke.

-  Vi vet at flere Høyre-politikere ser verdien av norsk matproduksjon, og jeg håper ikke dette notatet skaper problemer for dem når partiet holder sitt landsmøte i helga.

- Høyres politikk tar ikke hensyn til hvordan Norge ser ut. Partiet har glemt at norsk matproduksjon skal skje på norske arealer og ikke danske eller dess like, avslutter Bjørke.

Kontaktperson: Nils T. Bjørke 901 50 624

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere