Høyre angriper norsk matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Høyres ønske om å reversere den gjennomførte tollendringen er et direkte angrep på norsk matproduksjon.

Det sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag, etter  at Høyres Ine Marie Eriksen Søreide tok til orde for å reversere den norske tollendringen dersom partiet vinner valget.

Ine Marie Søreide Eriksen er Høyres utenrikspolitiske talsmann, og lovnaden om å reversere endringene i det norske tollvernet falt under et møte mellom norske stortingsrepresentanter og EU-parlamentarikere i Brussel tirsdag. – Tollendringene er å sende et feil politisk signal til våre handelspartnere i EU, sa Søreide Eriksen.

-Det er klart at det er et politisk spørsmål. Høyre fremmer en politikk MOT norsk matproduksjon når de vil reversere tollgrepet. Det er provoserende, sier Skorge, - at Søreide ikke er ærlig nok til å innrømme at dette er ugunstig for norsk matproduksjon og for 90.000 arbeidsplasser i den norske matkjeden.

-Det er ekstra provoserende når det samme partiets landbrukspolitiske talsmann, Svein Flåtten, reiser land og strand rundt og hevder at Høyre vil styrke norsk landbruk, at det ikke vil bli store endringer om Høyre kommer til makta, sier Skorge. – Det er all grunn til å spørre, sier han, - om Høyre mener at norsk næringsliv generelt bør begrense sin aktivitet, slik at vi får lass til mer import fra EU.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge 97524938

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere