Høyre angriper norsk matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Høyres ønske om å reversere den gjennomførte tollendringen er et direkte angrep på norsk matproduksjon.

Det sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag, etter  at Høyres Ine Marie Eriksen Søreide tok til orde for å reversere den norske tollendringen dersom partiet vinner valget.

Ine Marie Søreide Eriksen er Høyres utenrikspolitiske talsmann, og lovnaden om å reversere endringene i det norske tollvernet falt under et møte mellom norske stortingsrepresentanter og EU-parlamentarikere i Brussel tirsdag. – Tollendringene er å sende et feil politisk signal til våre handelspartnere i EU, sa Søreide Eriksen.

-Det er klart at det er et politisk spørsmål. Høyre fremmer en politikk MOT norsk matproduksjon når de vil reversere tollgrepet. Det er provoserende, sier Skorge, - at Søreide ikke er ærlig nok til å innrømme at dette er ugunstig for norsk matproduksjon og for 90.000 arbeidsplasser i den norske matkjeden.

-Det er ekstra provoserende når det samme partiets landbrukspolitiske talsmann, Svein Flåtten, reiser land og strand rundt og hevder at Høyre vil styrke norsk landbruk, at det ikke vil bli store endringer om Høyre kommer til makta, sier Skorge. – Det er all grunn til å spørre, sier han, - om Høyre mener at norsk næringsliv generelt bør begrense sin aktivitet, slik at vi får lass til mer import fra EU.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge 97524938

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere