Det sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag, etter  at Høyres Ine Marie Eriksen Søreide tok til orde for å reversere den norske tollendringen dersom partiet vinner valget.

Ine Marie Søreide Eriksen er Høyres utenrikspolitiske talsmann, og lovnaden om å reversere endringene i det norske tollvernet falt under et møte mellom norske stortingsrepresentanter og EU-parlamentarikere i Brussel tirsdag. – Tollendringene er å sende et feil politisk signal til våre handelspartnere i EU, sa Søreide Eriksen.

-Det er klart at det er et politisk spørsmål. Høyre fremmer en politikk MOT norsk matproduksjon når de vil reversere tollgrepet. Det er provoserende, sier Skorge, - at Søreide ikke er ærlig nok til å innrømme at dette er ugunstig for norsk matproduksjon og for 90.000 arbeidsplasser i den norske matkjeden.

-Det er ekstra provoserende når det samme partiets landbrukspolitiske talsmann, Svein Flåtten, reiser land og strand rundt og hevder at Høyre vil styrke norsk landbruk, at det ikke vil bli store endringer om Høyre kommer til makta, sier Skorge. – Det er all grunn til å spørre, sier han, - om Høyre mener at norsk næringsliv generelt bør begrense sin aktivitet, slik at vi får lass til mer import fra EU.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge 97524938