Illustrasjonsfoto: Marthe Haugdal.Produktivitetsveksten i norsk jordbruk, målt som totalfaktorproduktivitet, var 1,65 prosent årlig fra 1990 til 2009, og den representerer ny kunnskap, teknologi og nye produksjonsmetoder, dvs. innovasjon. Slik konkluderer Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning i en gjennomgang av norsk og internasjonal forskning om produktivitet og innovasjon i jordbruket.

Endringer med stor innflytelse

Produktivitetsutviklingen i jordbruket dreier seg blant annet om vesentlig økt ytelse per dyr, større avlinger per arealenhet, bedre utnyttelse av fôr, nye metoder for å behandle grovfôr, maskiner med større kapasitet, redusert arbeidsforbruk per produsert enhet osv. Alle disse endringene har hatt stor innflytelse både på bruk av arbeidskraft og innsatsfaktorer i jordbruket. I tillegg har næringen, i samarbeid med andre ledd i verdikjeden, utviklet institusjoner som har lagt til rette for kollektive merkeordninger og kvalitetssikringssystemer, samtidig som næringens rådgivningsapparat er videreutviklet, heter det.

Notatet Innovasjon i landbruket