Hører du bonden kaller høyt over jordet?

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bøndene i Alvdal har laget en hyllest til landbruk over hele landet med ny tekst til afterski-hit. Se musikkvideoen her.

 

Bøndene i Alvdal er kreative, og har sammen satt ny tekst til afterski-hiten ”En pinne for landet”.  Budskapet i den nye teksten står godt på egne bein:

Hører du bonden kaller høyt over jordet
Inntekt må til skal du ha norsk mat på bordet / Få kvalitetsprodukter lagd der du bor
Vi trenger bønder i Østerdalen / Bønder i Finnmark / bønder i Valdres / I hele landet!

- Vi presenterer et viktig budskap med humoristisk vri, sier Geir Lohn, leder i Alvdal Bondelag.

Alvdølene har hatt det veldig moro med sang, øvelser og filming sist uke. 17 timer etter at musikkvideoen ble sluppet, er den sett nesten 200 000 ganger. Det er imponerende. Nå håper de at låta vil slå an og gi trøkk inn i jordbruksoppgjøret.

- Vi ønsker å treffe folk på en annen måte enn å stå på stand og dele ut flyvebladet. Med denne videoen viser vi fram de glade bøndene vi er, sier Lohn.

Alvdal Bondelag har fått god hjelp fra Alvdal Bygdeugdomslag og Tora Trønnes Lilleeggen. Tora går på musikklinja på Østerdalen Videregående skole, og har skrevet teksten til sangen.

- Med teksten prøver jeg å vise at vi trenger ikke bare de store gårdene, men ta vare på de mindre rundt om, sier Tora. Hun mener dette er en positiv måte å vise fram bonden.

- Vi har fått bare positive tilbakemeldinger, det er artig. Det er også artig at det var med flere unge på innspillingen av musikkvideoen.

Leder i Alvdal Bondelag, Geir Lohn, har skrevet sluttordene til videoen, om hvorfor han mener vi må ha produsere mer mat i Norge:

FNs klimapanel viser i sin siste rapport at matvarebehovet vil øke med 14 prosent hvert tiår fram til 2100. Vi blir 9 milliarder mennesker innen 2050.
Norge må vise ansvar i møte med denne store utfordringen. Det betyr at vi må bruke de jordressursene vi har i Norge, og være mest mulig selvforsynt med den maten vi kan produsere her i landet.
Bare 3 prosent av vårt landareal er dyrket mark. Vi må ta vare på jorda, opprettholde et bærekraftig landbruk med bønder over hele landet, og bruke lokal kunnskap og ressurser der de ligger!
Vi ber derfor ikke bare dagens regjering, men også kommende regjeringer, om å høre på oss som dyrker maten. Og tenk etter: Hva slags nasjon og folk blir vi, om vi skal sitte her i nord i et av verdens rikeste land, og la oss fôre opp av omverdenen?
Vi som produserer maten vet at vi har en svært viktig jobb å gjøre. Vi kjenner faktisk ingen som kan leve uten mat

Bak fra venstre leder Geir Lohn i Alvdal bondelag, Guri Grimsgård og Gina Lilleeggen. Foran fra venstre Einar Wenstad Lohn, Mina Wenstad Lohn og Tora Lilleeggen. Foto: Rune Skogheim

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere