Hører du bonden kaller høyt over jordet?

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bøndene i Alvdal har laget en hyllest til landbruk over hele landet med ny tekst til afterski-hit. Se musikkvideoen her.

 

Bøndene i Alvdal er kreative, og har sammen satt ny tekst til afterski-hiten ”En pinne for landet”.  Budskapet i den nye teksten står godt på egne bein:

Hører du bonden kaller høyt over jordet
Inntekt må til skal du ha norsk mat på bordet / Få kvalitetsprodukter lagd der du bor
Vi trenger bønder i Østerdalen / Bønder i Finnmark / bønder i Valdres / I hele landet!

- Vi presenterer et viktig budskap med humoristisk vri, sier Geir Lohn, leder i Alvdal Bondelag.

Alvdølene har hatt det veldig moro med sang, øvelser og filming sist uke. 17 timer etter at musikkvideoen ble sluppet, er den sett nesten 200 000 ganger. Det er imponerende. Nå håper de at låta vil slå an og gi trøkk inn i jordbruksoppgjøret.

- Vi ønsker å treffe folk på en annen måte enn å stå på stand og dele ut flyvebladet. Med denne videoen viser vi fram de glade bøndene vi er, sier Lohn.

Alvdal Bondelag har fått god hjelp fra Alvdal Bygdeugdomslag og Tora Trønnes Lilleeggen. Tora går på musikklinja på Østerdalen Videregående skole, og har skrevet teksten til sangen.

- Med teksten prøver jeg å vise at vi trenger ikke bare de store gårdene, men ta vare på de mindre rundt om, sier Tora. Hun mener dette er en positiv måte å vise fram bonden.

- Vi har fått bare positive tilbakemeldinger, det er artig. Det er også artig at det var med flere unge på innspillingen av musikkvideoen.

Leder i Alvdal Bondelag, Geir Lohn, har skrevet sluttordene til videoen, om hvorfor han mener vi må ha produsere mer mat i Norge:

FNs klimapanel viser i sin siste rapport at matvarebehovet vil øke med 14 prosent hvert tiår fram til 2100. Vi blir 9 milliarder mennesker innen 2050.
Norge må vise ansvar i møte med denne store utfordringen. Det betyr at vi må bruke de jordressursene vi har i Norge, og være mest mulig selvforsynt med den maten vi kan produsere her i landet.
Bare 3 prosent av vårt landareal er dyrket mark. Vi må ta vare på jorda, opprettholde et bærekraftig landbruk med bønder over hele landet, og bruke lokal kunnskap og ressurser der de ligger!
Vi ber derfor ikke bare dagens regjering, men også kommende regjeringer, om å høre på oss som dyrker maten. Og tenk etter: Hva slags nasjon og folk blir vi, om vi skal sitte her i nord i et av verdens rikeste land, og la oss fôre opp av omverdenen?
Vi som produserer maten vet at vi har en svært viktig jobb å gjøre. Vi kjenner faktisk ingen som kan leve uten mat

Bak fra venstre leder Geir Lohn i Alvdal bondelag, Guri Grimsgård og Gina Lilleeggen. Foran fra venstre Einar Wenstad Lohn, Mina Wenstad Lohn og Tora Lilleeggen. Foto: Rune Skogheim

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere