Bøndene i Alvdal er kreative, og har sammen satt ny tekst til afterski-hiten ”En pinne for landet”.  Budskapet i den nye teksten står godt på egne bein:

Hører du bonden kaller høyt over jordet
Inntekt må til skal du ha norsk mat på bordet / Få kvalitetsprodukter lagd der du bor
Vi trenger bønder i Østerdalen / Bønder i Finnmark / bønder i Valdres / I hele landet!

- Vi presenterer et viktig budskap med humoristisk vri, sier Geir Lohn, leder i Alvdal Bondelag.

Alvdølene har hatt det veldig moro med sang, øvelser og filming sist uke. 17 timer etter at musikkvideoen ble sluppet, er den sett nesten 200 000 ganger. Det er imponerende. Nå håper de at låta vil slå an og gi trøkk inn i jordbruksoppgjøret.

- Vi ønsker å treffe folk på en annen måte enn å stå på stand og dele ut flyvebladet. Med denne videoen viser vi fram de glade bøndene vi er, sier Lohn.

Alvdal Bondelag har fått god hjelp fra Alvdal Bygdeugdomslag og Tora Trønnes Lilleeggen. Tora går på musikklinja på Østerdalen Videregående skole, og har skrevet teksten til sangen.

- Med teksten prøver jeg å vise at vi trenger ikke bare de store gårdene, men ta vare på de mindre rundt om, sier Tora. Hun mener dette er en positiv måte å vise fram bonden.

- Vi har fått bare positive tilbakemeldinger, det er artig. Det er også artig at det var med flere unge på innspillingen av musikkvideoen.

Leder i Alvdal Bondelag, Geir Lohn, har skrevet sluttordene til videoen, om hvorfor han mener vi må ha produsere mer mat i Norge:

FNs klimapanel viser i sin siste rapport at matvarebehovet vil øke med 14 prosent hvert tiår fram til 2100. Vi blir 9 milliarder mennesker innen 2050.
Norge må vise ansvar i møte med denne store utfordringen. Det betyr at vi må bruke de jordressursene vi har i Norge, og være mest mulig selvforsynt med den maten vi kan produsere her i landet.
Bare 3 prosent av vårt landareal er dyrket mark. Vi må ta vare på jorda, opprettholde et bærekraftig landbruk med bønder over hele landet, og bruke lokal kunnskap og ressurser der de ligger!
Vi ber derfor ikke bare dagens regjering, men også kommende regjeringer, om å høre på oss som dyrker maten. Og tenk etter: Hva slags nasjon og folk blir vi, om vi skal sitte her i nord i et av verdens rikeste land, og la oss fôre opp av omverdenen?
Vi som produserer maten vet at vi har en svært viktig jobb å gjøre. Vi kjenner faktisk ingen som kan leve uten mat

Bak fra venstre leder Geir Lohn i Alvdal bondelag, Guri Grimsgård og Gina Lilleeggen. Foran fra venstre Einar Wenstad Lohn, Mina Wenstad Lohn og Tora Lilleeggen. Foto: Rune Skogheim