Gjennom en podcast-serie av ni episoder setter Handelskampanjen fokus på ulike sider ved internasjonal handelspolitikk.  Podcastene, som i praksis er lengre radioreportasjer, er nå alle tilgjengelige for nedlasting.

Vil bidra til debatt

Serien tar opp hvordan handels- og investeringsavtaler har konsekvenser for deg i Norge og for folk i utviklingsland på spesifikke temaer som matsikkerhet, klima, arbeid og helse.  

Anniken Storbakk Foto: SpireMat er et produkt som det omsettes mye av på tvers av landegrensene i verden, og internasjonal handel har direkte innvirkning på også det norske landbruket hver eneste dag. 

- Det er svært lite info og debatt om handelspolitikk, med podcasten ønsker vi å bidra med mer debatt og informasjon, sier koordinator i Handelskampanjen, Anniken Elise Storbakk.

Episodene er produsert av to journalister og skal bidra til å gi en oversikt over ulike sider ved internasjonal handel.

- Handelspolitikken er kjent for å være teknisk, vanskelig å forstå og lite relevant for vanlige folk. Vi ønsker å vise at handel er relevant for ditt og mitt hverdagsliv.  Vi vil belyse temaet både fra et norsk perspektiv og et utviklingsland perspektiv"

I tillegg til å laste ned podcastene fra lenken øverst i artikkelen ligger episodene også på Apples iTunes.

Episodeoversikt:

  • Første episode + Matsikkerhet
  • Miljø
  • Handel med mat 
  • Helse
  • Demokrati
  • Arbeid 
  • Offentlige tjenester 
  • Avslutningsepisode/Handlingsalternativ