- Han har også et stort ansvar å forvalte. Norsk landbruk produserer rein og trygg mat, vi bidrar til bosetting og sysselsetting i nesten alle landets kommuner, og skaper verdier for 140 milliarder hvert år. Det gjelder å forvalte disse ressursene på en langsiktig og bærekraftig måte, også for landbruksministeren, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Lytt til næringa

- Jeg håper også at Hoksrud viderefører sitt engasjement for beitenæringa i rovdyrpolitikken.

Bård Hoksrud er den tredje landbruksministeren fra FrP etter at Erna Solberg ble statsminister.

- Det har vært mange harde politiske kamper mellom landbruket og FrP. Jeg håper Hoksrud tar seg tid til å lytte til næringa før han begynner å utføre politikk, og at vi får til et godt samarbeid om hvordan vi skal utvikle norsk landbruk videre, sier Bartnes.

Ta vare på matjorda, Dale!

Jon Georg Dale ble i dag utnevnt til ny samferdselsminister. Han får dermed også ansvar for jordvern i regjeringa.

- Jeg forventer at den tidligere landbruksministeren holder et ekstra sterkt øye med matjorda i de kommende store samferdselsprosjektene. Alle som har et nært forhold til norsk matproduksjon vet hvor sårbar matjorda er og at vi må ta vare på den, avslutter Lars Petter Bartnes.