Historisk få landbruksbrannar i 2017

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Brannslukking

Talet på brannar i driftsbygningar har gått kraftig ned etter at det vart satsa på forsterka el-kontroll med varmesøkande kamera.

137 driftsbygningar på norske gardsbruk vart skada i brann i 2017. Det er 30 prosent lågare enn det gjennomsnittlege talet på brannar dei fem åra før. Nivået på forsikringsutbetalingar er det lågaste på ti år.

Satsing gir resultat

- Vi har satsa tungt på forsterka el-kontroll med varmesøkande kamera, etter at vi i 2014 avdekka at to av tre branntilløp kjem av feil på det elektriske anlegget. No ser vi resultata av denne satsinga, seier styreleiar i Landbrukets brannvernkomité og rådgjevar i Norges Bondelag, Pål-Arne Oulie.

2500 bønder, dei fleste av dei husdyrbønder, har sidan 2014 gjennomført el-kontroll og utbetra brannfarlege avvik. No blir dette tilbodet utvida til også å gjelde bustadhus på garden.

Vil auke satsinga med el-kontroll for bustadhus

- Effektiv avdekking og utbetring av brannfarlege feil har hatt positiv effekt i driftsbygningar, men på same tid har talet på brannar i bustadhus på gardsbruk gått opp. I 2017 hadde driftsbygningar for første gong lågare utbetalingar for brannskader enn bustadhus på gardsbruk. Sidan elektriske feil er ein viktig årsak for bustadbrannar, vil det i 2018 bli satsa på el-kontroll med varmesøkande kamera også for bustadhus i landbruket, seier Oulie. 

Bondelaget held fram med å utbetale tilskot på 5000 kroner for el-kontroll med varmesøkande kamera i 2018.  

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere