Historisk få landbruksbrannar i 2017

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Brannslukking

Talet på brannar i driftsbygningar har gått kraftig ned etter at det vart satsa på forsterka el-kontroll med varmesøkande kamera.

137 driftsbygningar på norske gardsbruk vart skada i brann i 2017. Det er 30 prosent lågare enn det gjennomsnittlege talet på brannar dei fem åra før. Nivået på forsikringsutbetalingar er det lågaste på ti år.

Satsing gir resultat

- Vi har satsa tungt på forsterka el-kontroll med varmesøkande kamera, etter at vi i 2014 avdekka at to av tre branntilløp kjem av feil på det elektriske anlegget. No ser vi resultata av denne satsinga, seier styreleiar i Landbrukets brannvernkomité og rådgjevar i Norges Bondelag, Pål-Arne Oulie.

2500 bønder, dei fleste av dei husdyrbønder, har sidan 2014 gjennomført el-kontroll og utbetra brannfarlege avvik. No blir dette tilbodet utvida til også å gjelde bustadhus på garden.

Vil auke satsinga med el-kontroll for bustadhus

- Effektiv avdekking og utbetring av brannfarlege feil har hatt positiv effekt i driftsbygningar, men på same tid har talet på brannar i bustadhus på gardsbruk gått opp. I 2017 hadde driftsbygningar for første gong lågare utbetalingar for brannskader enn bustadhus på gardsbruk. Sidan elektriske feil er ein viktig årsak for bustadbrannar, vil det i 2018 bli satsa på el-kontroll med varmesøkande kamera også for bustadhus i landbruket, seier Oulie. 

Bondelaget held fram med å utbetale tilskot på 5000 kroner for el-kontroll med varmesøkande kamera i 2018.  

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere