Hilde rammet strømsåre bønder

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Mandag var fortsatt 4000 uten strøm i Nord-Trøndelag der bønder oppfordres til å låne aggregat av hverandre.

Stormen "Hilde" rammet Vest-Norge og Nord-Norge med full kraft. Så langt ser det ut til at Nord-Trøndelag sitter igjen med de største utfordringene i form av en lang rekke strømløse kunder. Mandag formiddag var fortsatt 4000 av Nord-Trøndelag elektrisitetsverk sine kunder uten strøm. Nord-Trøndelag Bondelag satte for sin del i verk en "aggregat-aksjon" der aggregat-eier ble oppfordret til å låne bort til strømløse kollegaer uten slikt utstyr.

Prioritering av infrastruktur

- Samfunnskritisk infrastruktur, liv og helse prioriteres, herunder også dyrehelse. Vi har mottatt mange bekymringsmeldinger fra strømløse gårdbrukere. Bondelaget har tatt et prisverdig initiativ til en kampanje for utlån av strømaggregat seg i mellom. Områder med gårdsbruk prioriteres i feilrettingsarbeidet, skriver NTE på sine nettsider.

Manglende kommunikasjonslinjer

Det er en betydelig utfordring at det ikke er fungerende kommunikasjonslinjer inn til Lierne og Røyrvik. Mobilnettet er også nede i andre områder, forteller rådgiver Pål-Krister Vesterdal Langlid.  Nord-Trøndelag Bondelag har ikke fått etablert kontakt med lokallaget i Lierne, men har hatt kontakt med landbrukssjefen gjennom mobiltelefon via mobilnettet i Sverige.  Andre deler av Namdalen har også vært betydelig berørt, men strømforsyningen er langt på veg på plass i disse kommunene; Overhalla, Grong, Snåsa.

 

Vannskader

I Hordaland og Sogn- og Fjordane hadde Gjensidige mottatt meldinger om over 200 vannskader bare siden fredag ettermidag. Over hele vestlandskysten ble det meldt om hus og bygninger der kjellere og etasjer ble fylt av vann, i tillegg til skader på veier, biler og trær som falt over ledninger med påfølgende strømbrudd for svært mange.

Isolerte bygder

I Sogn og Fjordane, for eksempel, er bønder rammet av at elveløp har funnet nye veier og store mengder jord- og stein har rammet små og store bygninger. Oldedalen der representantskapet i Norges Bondelag var for fem måneder siden, ble isolert av ikke mindre enn fem ras. Men, bøndene i gygda har aggregat, og får gjort det mest nødvendige.

Strømbrudd

I Møre og Romsdal var det i tillegg strømbrudd på Nordmøre og på Smøla. Strømbrudd ble også utfordringen i Sør-Trøndelag.

Orkan i kastene

Nordøyan fyr målte de største vindhastighetene med vind opp til 184 km/t i kastene. I Åfjord ble det målt 103 mm nedbør i løpet av døgnet mellom fredag morge og lørdag morgen.

På Helgeland var 10.000 mennesker uten strøm på det verste

Slik er det nå

 

Dette er situasjonen i Nord-Trøndelag: Fortsatt 4000 uten strøm (mandag kl. 1230).

Oversikt over strøm-situasjonen på Helgeland

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere