Her vokser det brød

Publisert 23.06.2016
  • Tips en venn om denne siden

Neste års brød er allerede sådd, og på kornåkre landet over er det satt ut bannere med teksten Her vokser det brød.

Kick off for årets kornåkerkampanje «Her vokser det brød» på Kirkeby gård i Maridalen, Oslo. F.v. Per Skorge (Norges Bondelag), Torunn Norbø (Opplysningskontoret for brød og korn), Per Christian Samson (Baker W B Samson) og Robert Grefsrud (Lantmännen Cerealia).

Hovedmålet med kampanjen er å vise fram hvor i Norge det produseres korn, mel og brød, og knytte den norske kornbonden og bakeren tettere sammen. Vi vil vise at de bølgende kornåkrene rundt oss ender opp som brød hos den lokale bakeren. Kampanjen startet så smått i fjor, og i år er det over 30 bannere med Her vokser det brød i kornåkre rundt om i landet, godt synlig langs veier og turstier under hele vekstsesongen.

Kampanjen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norske Felleskjøp og Opplysningskontoret for brød og korn.  

I år starter det hele på gården til Per Skorge, kornbonde og generalsekretær i Norges Bondelag. Noe av Skorges hvete fra Kirkeby gård i Maridalen vil males på Bjølsen Valsemølle og deretter brukes i Maridalsbrødet til Per Christian Samson, 5. generasjonsbaker hos W B Samson.

Har du allerede sett et Her vokser det brød skilt? Ta et bilde, del det og bruk #hervokserdetbrød 

 

Følg kornåkeren til Hans Edvard Torp i Vestfold, fra våronn til innhøsting, med et nytt bilde hver dag på facebook.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere