Kick off for årets kornåkerkampanje «Her vokser det brød» på Kirkeby gård i Maridalen, Oslo. F.v. Per Skorge (Norges Bondelag), Torunn Norbø (Opplysningskontoret for brød og korn), Per Christian Samson (Baker W B Samson) og Robert Grefsrud (Lantmännen Cerealia).

Hovedmålet med kampanjen er å vise fram hvor i Norge det produseres korn, mel og brød, og knytte den norske kornbonden og bakeren tettere sammen. Vi vil vise at de bølgende kornåkrene rundt oss ender opp som brød hos den lokale bakeren. Kampanjen startet så smått i fjor, og i år er det over 30 bannere med Her vokser det brød i kornåkre rundt om i landet, godt synlig langs veier og turstier under hele vekstsesongen.

Kampanjen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norske Felleskjøp og Opplysningskontoret for brød og korn.  

I år starter det hele på gården til Per Skorge, kornbonde og generalsekretær i Norges Bondelag. Noe av Skorges hvete fra Kirkeby gård i Maridalen vil males på Bjølsen Valsemølle og deretter brukes i Maridalsbrødet til Per Christian Samson, 5. generasjonsbaker hos W B Samson.

Har du allerede sett et Her vokser det brød skilt? Ta et bilde, del det og bruk #hervokserdetbrød 

 

Følg kornåkeren til Hans Edvard Torp i Vestfold, fra våronn til innhøsting, med et nytt bilde hver dag på facebook.