Her er finalistene til Årets unge bonde

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Torsdag 15.november klokka 15 blir Årets unge bonde 2012 kåra på Ungdomstorget på landbruksmessa Agroteknikk.

Her kan du lese utdrag fra nominasjonene om finalekandidatene!:

Arnstein Røyneberg, melkebonde

- 31 år fra Sola, Rogaland

- Var i lengre tid å se på melkekartongene i Rogaland og agderfylkene. En stolt bonde, alltid med et smil og en kommentar på lur er beskrivende for denne karen.

- Oppdaterer seg innen fagområdet sitt til enhver tid, og han er stadig ute etter å bli enda flinkere i yrket sitt.

Anne Grete Røymo, sauebonde

- 31 år fra Sunndal, Møre og Romsdal

- Gården ligger 700 moh, driften er hovedsakelig sauehold. Dette er et nokså marginalt jordbruksområde, der våren og sommeren kan la vente på seg, og høsten og vinteren kan komme alt for tidlig.

- Tok over eiendommen i 2004 og har investert mye tid og penger på Røymoen. De er begge fulle av pågangsmot og er veldig arbeidsomme.

Solveig Bratteng Rønning, melkebonde

- 30 år fra Rana, Nordland

- Brennende engasjert i matproduksjon og å bedre kårene for bønder i Norge. I tillegg kjemper hun for rekrutteringen av unge bønder

- Hun er tillitsvalgt i Felleskjøpet og tok over samdriften av gården i Utskarpen for to år siden. Da, mens hun var gravid med barn nummer to, bygde hun hus ved siden av fjøset til familien - for deretter å utvide melkeproduksjonen med en helt ny fjøs som ble ferdig i mars.

Per Magnus Værdal, melkebonde, grovfórprodusent og gårdshotellbestyrer

- 29 år fra Inderøy, Nord-Trøndelag

- En entusiastisk gårdbruker som jobber systematisk og godt, og setter klare mål for egen virksomhet. Har skaffet seg et godt faglig grunnlag for å bli bonde gjennom agronomutdanning på Mære og næringsmiddelutdanning på HIST

- Har mer enn doblet melkeproduksjon fra han tok over som 23-åring i 2006. Har planer om å bygge opp en kjøttfebesetning i tillegg til melkeproduksjon. Har startet med å kjøpe de første 5 kukalvene av rasen charolais. Driver også gårdshotellet "Husfrua" (ei trønderlån han har fått flytta til eiendommen sin).

Jan Terje Vignes, gartner, melke- og eggprodusent

- 31 år fra Finnøy, Rogaland

- Har i løpet av ti år bygget opp et av landets beste gartneri med 15 dekar nye moderne drivhus. De siste to årene har han instalert lys i 10 dekar slik at han nå driver helårsproduksjon på dette arealet.

- I samme periode har han bygget nytt hønsehus med eggproduksjon. Tidligere melkeproduksjon drives nå i samdrift med slektning og nabo. Hans kvote er 100.000 liter.

Kilde: Norges Bygdeungdomslag

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere