Her kan du lese utdrag fra nominasjonene om finalekandidatene!:

Arnstein Røyneberg, melkebonde

- 31 år fra Sola, Rogaland

- Var i lengre tid å se på melkekartongene i Rogaland og agderfylkene. En stolt bonde, alltid med et smil og en kommentar på lur er beskrivende for denne karen.

- Oppdaterer seg innen fagområdet sitt til enhver tid, og han er stadig ute etter å bli enda flinkere i yrket sitt.

Anne Grete Røymo, sauebonde

- 31 år fra Sunndal, Møre og Romsdal

- Gården ligger 700 moh, driften er hovedsakelig sauehold. Dette er et nokså marginalt jordbruksområde, der våren og sommeren kan la vente på seg, og høsten og vinteren kan komme alt for tidlig.

- Tok over eiendommen i 2004 og har investert mye tid og penger på Røymoen. De er begge fulle av pågangsmot og er veldig arbeidsomme.

Solveig Bratteng Rønning, melkebonde

- 30 år fra Rana, Nordland

- Brennende engasjert i matproduksjon og å bedre kårene for bønder i Norge. I tillegg kjemper hun for rekrutteringen av unge bønder

- Hun er tillitsvalgt i Felleskjøpet og tok over samdriften av gården i Utskarpen for to år siden. Da, mens hun var gravid med barn nummer to, bygde hun hus ved siden av fjøset til familien - for deretter å utvide melkeproduksjonen med en helt ny fjøs som ble ferdig i mars.

Per Magnus Værdal, melkebonde, grovfórprodusent og gårdshotellbestyrer

- 29 år fra Inderøy, Nord-Trøndelag

- En entusiastisk gårdbruker som jobber systematisk og godt, og setter klare mål for egen virksomhet. Har skaffet seg et godt faglig grunnlag for å bli bonde gjennom agronomutdanning på Mære og næringsmiddelutdanning på HIST

- Har mer enn doblet melkeproduksjon fra han tok over som 23-åring i 2006. Har planer om å bygge opp en kjøttfebesetning i tillegg til melkeproduksjon. Har startet med å kjøpe de første 5 kukalvene av rasen charolais. Driver også gårdshotellet "Husfrua" (ei trønderlån han har fått flytta til eiendommen sin).

Jan Terje Vignes, gartner, melke- og eggprodusent

- 31 år fra Finnøy, Rogaland

- Har i løpet av ti år bygget opp et av landets beste gartneri med 15 dekar nye moderne drivhus. De siste to årene har han instalert lys i 10 dekar slik at han nå driver helårsproduksjon på dette arealet.

- I samme periode har han bygget nytt hønsehus med eggproduksjon. Tidligere melkeproduksjon drives nå i samdrift med slektning og nabo. Hans kvote er 100.000 liter.

Kilde: Norges Bygdeungdomslag