Helikopter kan gje betre dyrevelferd

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Helikopter og ATV kan bety mykje for dyrevelferda - til dømes for å hente sau ned frå fjellet i tide.

Illustrasjonsfoto: Audun HageskalI eit brev til Miljøverndepartementet, peikar Bondelaget på at med dei krava jordbruksnæringa møter til rasjonalsering og effektivitet, er det naudsynt at næringa får utvikla seg og ta i bruk nye hjelpemiddel.

Tolkar loven for strengt

-Styresmaktene tolkar motorferdselslova for strengt i høve og bruk av motorkjøretøy i jordbruksnæringa, skriv Bondelaget som vil møte departementet for å drøfta kva som er naudsynt transport i jordbruksnæringa i dag.

Det er Suldal kommune som har kontakta Norges Bondelag og reist spørsmålet om det er naudsynt å søkja løyve frå kommunen for å kunna henta sauer frå utmarksbeite med helikopter.

Dyrevelferd

I brevet til Miljøverndepartementet, peikar Bondelaget på at det i enkelte situasjonar kan vere naudsynt å henta sauer ned frå fjellet med helikopter, til dømes dyr som er skadde eller det har kome mykje snø. - Vidare kan det til dømes vere teneleg i samband med ettersanking, å flyga over større område og eventuelt ta med seg sauer eller setja av folk for at desse skal ta med dyra ned frå fjellet. I slike høve, er det uråd å søkja om konkret landingsstad på forehand, heiter det.

Tilsyn og transport

Bondelaget meiner vidare at bruk av ATV vil kunne letta arbeidet med tilsyn av sau på utmarksbeite, transport av saltstein og anna materiell og i samband med sanking. Vurderinga av om det kan vera naudsynt transport eter motorferdselslova å nytta terrengmotorsykkel i samband med sauesanking, er på si side 22 år gamal.

God og rasjonell jordbruksdrift

- Bruk av helikopter og ATV til person- og godstranport kan vera "nødvendig" for ei god og rasjonell jordbruksdrift og såleis også lovleg transport etter motorferdselsloven, skriv Bondelaget.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere