Helga på riktig spor i landsbrukspolitikken

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag finner mange lyspunkt i Aps nye program.

Leder av Arbeiderpartiets programkomité, Helga Pedersen. Foto: Arbeiderpartiet flickr.com.

I dag presenterte Arbeiderpartiet sitt forslag til partiprogram for den neste fireårsperioden. Norges Bondelag er fornøyde med de overordnede målene partiene har for landbruket.

- Det er lov å skryte av Arbeiderpartiet i dag, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Målene for landbrukspolitikken er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og et bærekraftig landbruk.

Helt konkret er det positivt at Ap vil sikre et sterkt importvern, videreføre markedsordningene for landbruket og sikre samvirkets rolle som markedsregulator, sier Nils T. Bjørke.

Savner mål for inntektsnivå

Norges Bondelag registrerer at Arbeiderpartiet vil sikre en inntekstutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet, men det må mer til for å nå Ap og regjeringens mål om økt matproduksjon.

- Skal vi produsere mer mat må det et krafttak til for at bønder for å løfte økonomien i matproduksjonen, sier Nils T. Bjørke. Det nytter ikke med god inntektsutvikling i prosent når nivået er så lavt i utgangspunktet. Det må lønne seg mer å bruke penger på matproduksjon.

Arbeiderpartiet går også inn for styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

- Skal dette få troverdighet i forhold til dyrevelferdshensyn må Arbeiderpartiet følge opp med forbud mot import og omsetning av pels i Norge. Pelsdyrnæringen rammes av at enkelte aktører har drevet uforsvarlig, sier Bjørke.

Må styrke jordvernet

Arbeiderpartiet har signalisert at jordvernet kan komme til å måtte vike for et mål om raskere utbygging av nye boliger i pressområdene.

- Bare 3 prosent av arealet vårt er dyrket mark. Skal vi nå Arbeiderpartiet og regjeringens mål om å øke den norske matproduksjonen i samsvar med befolkningsøkningen vil vi ha behov for denne jorda i fremtiden.

- Flere byggeprosjekter drar ut i tid fordi utbyggeren håper på å få konsesjon til å bygge på matjord. En strengere håndhevelse av jordvernet vil tvinge utbyggeren til å velge andre arealer med en gang, og på den måten kan regjeringen sørge for at nye boliger blir bygd raskere.  

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere