Helga på riktig spor i landsbrukspolitikken

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag finner mange lyspunkt i Aps nye program.

Leder av Arbeiderpartiets programkomité, Helga Pedersen. Foto: Arbeiderpartiet flickr.com.

I dag presenterte Arbeiderpartiet sitt forslag til partiprogram for den neste fireårsperioden. Norges Bondelag er fornøyde med de overordnede målene partiene har for landbruket.

- Det er lov å skryte av Arbeiderpartiet i dag, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Målene for landbrukspolitikken er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og et bærekraftig landbruk.

Helt konkret er det positivt at Ap vil sikre et sterkt importvern, videreføre markedsordningene for landbruket og sikre samvirkets rolle som markedsregulator, sier Nils T. Bjørke.

Savner mål for inntektsnivå

Norges Bondelag registrerer at Arbeiderpartiet vil sikre en inntekstutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet, men det må mer til for å nå Ap og regjeringens mål om økt matproduksjon.

- Skal vi produsere mer mat må det et krafttak til for at bønder for å løfte økonomien i matproduksjonen, sier Nils T. Bjørke. Det nytter ikke med god inntektsutvikling i prosent når nivået er så lavt i utgangspunktet. Det må lønne seg mer å bruke penger på matproduksjon.

Arbeiderpartiet går også inn for styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

- Skal dette få troverdighet i forhold til dyrevelferdshensyn må Arbeiderpartiet følge opp med forbud mot import og omsetning av pels i Norge. Pelsdyrnæringen rammes av at enkelte aktører har drevet uforsvarlig, sier Bjørke.

Må styrke jordvernet

Arbeiderpartiet har signalisert at jordvernet kan komme til å måtte vike for et mål om raskere utbygging av nye boliger i pressområdene.

- Bare 3 prosent av arealet vårt er dyrket mark. Skal vi nå Arbeiderpartiet og regjeringens mål om å øke den norske matproduksjonen i samsvar med befolkningsøkningen vil vi ha behov for denne jorda i fremtiden.

- Flere byggeprosjekter drar ut i tid fordi utbyggeren håper på å få konsesjon til å bygge på matjord. En strengere håndhevelse av jordvernet vil tvinge utbyggeren til å velge andre arealer med en gang, og på den måten kan regjeringen sørge for at nye boliger blir bygd raskere.  

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere