- Heia Hareide!

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Knut Arild Hareide slår fast at KrFs landbrukspolitikk ikke er til salgs. Norges Bondelag heier på at Hareide vil fortsatt stå på sitt etter stortingsvalget.

Foto: Kristelig Folkeparti (KrF)

De to største borgerlige partiene, Fremskrittspartiet og Høyre, har i Bondelagets analyser fått stryk for sin landbrukspolitikk.

- De ser for seg radikale endringer i jordbrukspolitikken, endringer som kan resultere i ulønnsom produksjon og mindre norsk mat. I en tid med sterk økning i folketallet i Norge og internasjonalt, samt truende klimaendringer, er det direkte uansvarlig og umoderne, sier Bjørke.

Her skiller lille Kristelig folkeparti seg ut i sitt partiprogram. Siden Hareide gjestet Norges Bondelags årsmøte i 2011 har partitoppene ved gjentatte anledninger erklært at KrFs landbrukspolitikk ikke er til salgs, blant annet av nestleder Hans Olav Syversen.

- Vi konstaterer at landbrukspolitikken er et område der Høyre, Krf, ikke kommer til å ha noen felles plattform. KrF representerer et gledelig ytterpunkt, sier Bjørke.

KrF ser ut til å støtte hovedelementene i den norske modellen, som er importvern, markeds- og produksjonsregulering, et inntektssystem med forhandlinger mellom stat og næring og juridiske virkemidler. KrF slår også fast at de rødgrønne må skiftes ut, dermed er det duket for en interessant konfrontasjon mellom det Bondelaget ser på som svært forskjellig politikk.

- Men retninga for landbruket får vi derfor ikke vite noe mer om før etter valget, og disse partiene peker på helt ulike retninger. Det fører til stor uvisshet om landbrukets sine rammevilkår ved en eventuell borgerlig valgseier, legger han til.

Bjørke peker også på formuleringen i KrFs partiprogram: «De som driver landbruk blir sikret en inntekt på linje med andre inntektsgrupper».

Regjeringen ser seg fornøyd med en inntektsøkning for bøndene på rundt 8 prosent fra 2009 til 2010, som var på linje med andre yrkesgrupper, ifølge SSB. Men veien opp til gjennomsnittsinntekt er fortsatt stor som vist på tabellen.

- KrF erkjenner at det er et inntektsgap, og at denne på tettes. Det er svært positivt. Men det trengs betydelig løft i overføringer, prisutvikling og investeringer for å nå KrF sitt mål om inntektsnivå på linje med andre grupper. Dette er et mål vi deler. sier Bjørke.

Dessutten viser tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning at den reelle inntekta for bøndene gikk ned med to prosent fra 2010 til 2011, som skyldtes dårlige kornavlinger og sterk kostnadsvekst.

- Vi ser frem til klar og tydelig støtte fra KrF til nødvendige tiltak og politikk også ved kommende jordbruksoppgjør, sier lederen av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere