- Heia Hareide!

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Knut Arild Hareide slår fast at KrFs landbrukspolitikk ikke er til salgs. Norges Bondelag heier på at Hareide vil fortsatt stå på sitt etter stortingsvalget.

Foto: Kristelig Folkeparti (KrF)

De to største borgerlige partiene, Fremskrittspartiet og Høyre, har i Bondelagets analyser fått stryk for sin landbrukspolitikk.

- De ser for seg radikale endringer i jordbrukspolitikken, endringer som kan resultere i ulønnsom produksjon og mindre norsk mat. I en tid med sterk økning i folketallet i Norge og internasjonalt, samt truende klimaendringer, er det direkte uansvarlig og umoderne, sier Bjørke.

Her skiller lille Kristelig folkeparti seg ut i sitt partiprogram. Siden Hareide gjestet Norges Bondelags årsmøte i 2011 har partitoppene ved gjentatte anledninger erklært at KrFs landbrukspolitikk ikke er til salgs, blant annet av nestleder Hans Olav Syversen.

- Vi konstaterer at landbrukspolitikken er et område der Høyre, Krf, ikke kommer til å ha noen felles plattform. KrF representerer et gledelig ytterpunkt, sier Bjørke.

KrF ser ut til å støtte hovedelementene i den norske modellen, som er importvern, markeds- og produksjonsregulering, et inntektssystem med forhandlinger mellom stat og næring og juridiske virkemidler. KrF slår også fast at de rødgrønne må skiftes ut, dermed er det duket for en interessant konfrontasjon mellom det Bondelaget ser på som svært forskjellig politikk.

- Men retninga for landbruket får vi derfor ikke vite noe mer om før etter valget, og disse partiene peker på helt ulike retninger. Det fører til stor uvisshet om landbrukets sine rammevilkår ved en eventuell borgerlig valgseier, legger han til.

Bjørke peker også på formuleringen i KrFs partiprogram: «De som driver landbruk blir sikret en inntekt på linje med andre inntektsgrupper».

Regjeringen ser seg fornøyd med en inntektsøkning for bøndene på rundt 8 prosent fra 2009 til 2010, som var på linje med andre yrkesgrupper, ifølge SSB. Men veien opp til gjennomsnittsinntekt er fortsatt stor som vist på tabellen.

- KrF erkjenner at det er et inntektsgap, og at denne på tettes. Det er svært positivt. Men det trengs betydelig løft i overføringer, prisutvikling og investeringer for å nå KrF sitt mål om inntektsnivå på linje med andre grupper. Dette er et mål vi deler. sier Bjørke.

Dessutten viser tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning at den reelle inntekta for bøndene gikk ned med to prosent fra 2010 til 2011, som skyldtes dårlige kornavlinger og sterk kostnadsvekst.

- Vi ser frem til klar og tydelig støtte fra KrF til nødvendige tiltak og politikk også ved kommende jordbruksoppgjør, sier lederen av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere