- Hei, jeg heter Bjørn

Publisert 10.04.2014
  • Tips en venn om denne siden

- Du kjenner meg kanskje ikke, men jeg produserer maten din!

- Jeg og min familie har valgt å bygge en fremtid knyttet til mitt yrke som bonde her på Gimming gård i Halden, på samme måte som familiene i denne bygda har gjort i generasjoner, sier Bjørn Gimming.

Foto: Arly Dale

Bjørn er en av bøndene som fronter vår kampanje «Norge trenger bonden». Bjørn dyrker hvete til opptil 250.000 brød hvert år. Kyrne gir kjøtt til 28.000 middager. Han dyrker havre og raps som blir til fôr til griser, kyllinger, kyr, sauer og geiter andre steder i landet. Aktiviteter på gården er også med på å gi grunnlag til de 90.000 arbeidsplassene i næringsmiddelindustrien i landet.

Foto: Arly Dale

- Tjenesteyting utover matproduksjonen

- Norge og verden trenger bønder for å produsere mat. Mange reflekterer kanskje ikke over alle de arbeidsplasser norsk matproduksjon bidrar til i andre bransjer og det bonden representerer av tjenesteyting utover matproduksjonen, sier Gimming.

Foto: Arly Dale

Det norske landbruket Jordbruksforhandlinger er snart i gang, og i landbruket er spenningen stor til i hvilken retning den nye regjeringen vil ta næringa.

- Det vil være bønder i Norge og norsk mat i butikken også etter årets forhandlinger, men dette handler om noe større. Det handler om hvilket landbruk vi skal ha framover og hvor mye av maten vår som skal være norsk, sier leder Nils T. Bjørke i Bondelaget.

Framsnakk bonden!

På nettstedet bondevenn.no kan folk vise sin støtte ved å framsnakke bonden via en framsnakkgenerator, inspirert av landbruksminister Sylvi Listhaug. Du vil også kunne møte seks utvalgte bønder fra alle delene av landet. Til sammen representerer bøndene ulike deler av dagens landbruk.  I tillegg til å være en av disse bøndene, frontes Bjørn Gimming også som eneste bonde i en brosjyre som vil bli delt ut av Norges Bondelag over hele landet i forkant av jordbruksoppgjøret.  

- Jeg synes det er morsomt og ærefullt å få lov til å fronte bonden i denne kampanjen. Det å være bonde er et givende yrke hvor man jobber sammen med naturen for å produsere en vare alle mennesker trenger minst tre ganger om dagen, sier korn- og storfebonden fra Østfold.

Kontaktpersoner: Bjørn Gimming: 412 75 230
Nils T. Bjørke: 90 15 06 24
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef Norges Bondelag, 975 99 866
Bildevedlegg: Bjørn Gimming med oksene. Fotograf: Arly Dale
Skjermdump fra bondevenn.no

 

Fakta om kampanjen

I vår lanserte Norges Bondelag kampanjen ”Norge trenger bonden”. Poenget med kampanjen er å vise særpreget ved det norske landbruket. Et mangfoldig landbruk bygget på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet, som produserer trygge og kortreiste råvarene av høy kvalitet. I Sundvolden-erklæringen sier regjeringen at hovedformålet med landbrukspolitikken nå skal være en kostnadseffektiv matproduksjon.

- Målet med kampanjen er å få folk til å støtte opp om det norske landbruket. Vi vet at de aller fleste ønsker matproduksjon i Norge, og at folk er glade i de råvarene bøndene produserer. I vårt bratte og kalde land er vi avhengig av å utnytte de få ressursene vi har. For å få til dette trenger vi fortsatt bønder over hele landet.  For oss er det ingen god løsning å etterligne industrijordbruket vi finner så mange andre steder i verden, sier leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

 

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere