Hedret for nullvisjon

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Ski kommune fikk jordvernpris.

Anders Eidsvaag Graven og Tuva Moflag mottar jordvernprisen for Ski kommune.

I forkant av markeringen av den internasjonale jorddagen søkte arrangørene, jordvernsforeningene i Norge, NIBIO og Norges Bondelag, etter eksempler på godt jordvern i året som har gått.  Elleve eksempler ble sendt inn og prisen ble gitt til det nye politiske flertallet i Ski kommune. Flertallet består av partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

I deres samarbeidsplattform slår partiene blant annet fast at Ski kommune skal ha en nullvisjon for tap av matjord. Ved utbygging av det som blir karakterisert som ”nødvendig infrastruktur” skal eventuell nedbygging erstattes med nydyrking.  I tillegg har kommunestyret sagt nei til planene om hensettingsspor for tog på matjord i forbindelse med utbygging av østre jernbanelinje fra Ski til Sarpsborg.  

I begrunnelsen fra juryen heter det:  ”Kommunene og lokal forvaltning er utsatt for et betydelig press fra mange kanter, og det er lett å forstå at det ikke alltid er lett å stå imot. Særlig når det er snakk om å ivareta langsiktige nasjonale hensyn, som jo jordvernet dreier seg om, opp mot legitime lokale behov knyttet til f. eks boligbygging, infrastruktur og annet. I den sammenhengen er det relativt kraftfulle signal som er demonstrert ved særlig denne kandidaten.”

Prisen ble tatt i mot av Arbeiderpartiets ordfører Tuva Moflag og Senterpartiets gruppeleder Anders Eidsvaag Graven.

- Det er veldig hyggelig å få en slik pris. Det føles litt slik som da Obama fikk fredsprisen, fordi denne plattformen bare er noen uker gammel. Vi håper at vi også kan være aktuelle for en ny pris om fire år da vi vet hva vi har fått til i praksis, sa ordføreren.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere