Hedret for nullvisjon

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Ski kommune fikk jordvernpris.

Anders Eidsvaag Graven og Tuva Moflag mottar jordvernprisen for Ski kommune.

I forkant av markeringen av den internasjonale jorddagen søkte arrangørene, jordvernsforeningene i Norge, NIBIO og Norges Bondelag, etter eksempler på godt jordvern i året som har gått.  Elleve eksempler ble sendt inn og prisen ble gitt til det nye politiske flertallet i Ski kommune. Flertallet består av partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

I deres samarbeidsplattform slår partiene blant annet fast at Ski kommune skal ha en nullvisjon for tap av matjord. Ved utbygging av det som blir karakterisert som ”nødvendig infrastruktur” skal eventuell nedbygging erstattes med nydyrking.  I tillegg har kommunestyret sagt nei til planene om hensettingsspor for tog på matjord i forbindelse med utbygging av østre jernbanelinje fra Ski til Sarpsborg.  

I begrunnelsen fra juryen heter det:  ”Kommunene og lokal forvaltning er utsatt for et betydelig press fra mange kanter, og det er lett å forstå at det ikke alltid er lett å stå imot. Særlig når det er snakk om å ivareta langsiktige nasjonale hensyn, som jo jordvernet dreier seg om, opp mot legitime lokale behov knyttet til f. eks boligbygging, infrastruktur og annet. I den sammenhengen er det relativt kraftfulle signal som er demonstrert ved særlig denne kandidaten.”

Prisen ble tatt i mot av Arbeiderpartiets ordfører Tuva Moflag og Senterpartiets gruppeleder Anders Eidsvaag Graven.

- Det er veldig hyggelig å få en slik pris. Det føles litt slik som da Obama fikk fredsprisen, fordi denne plattformen bare er noen uker gammel. Vi håper at vi også kan være aktuelle for en ny pris om fire år da vi vet hva vi har fått til i praksis, sa ordføreren.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere