Har utreda driftsvansketilskudd

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

I jordbruksforhandlingene i 2017 ble det enighet om å sette ned ei partsammensatt arbeidsgruppe for å utrede kost og nytte ved å innføre ei ny tilskuddsordning som skal kompensere for særskilte driftsvansker. Rapporten ble levert i dag.

Oppgaven til arbeidsgruppa har vært å klargjøre kriterier, tekniske forutsetninger og kostnader knytta til datagrunnlag og forvaltningssystem for ei eventuell ordning. Gruppa har altså sett på forutsetningene for å innføre et slikt tilskudd, men har ikke tatt stilling til om driftsvansketilskuddet bør innføres. Utredninga som ligger til grunn for rapporten gjør det mulig å ta stilling til innføring av et driftsvansketilskudd i jordbruksoppgjøret 2018.

Representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet har sittet i arbeidsgruppa. 1. vara til styret, Bodhild Fjelltveit og seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling, Anders Huus, har representert Norges Bondelag i arbeidsgruppa. 

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere