Fram til i natt jaktet to skadefellingslag på bjørn på ulike steder i Troms. Natt til fredag ble en bjørn skutt i Salangen. Da måtte det andre skadefellingslaget legge ned jakta. De holder til i Bardu, og jakter på en annen bjørn. Det er vedtatt en kvote for betinget skadefelling i region 8 Troms og Finnmark. Denne kvota er satt til 4 bjørner. Det er gitt skadefellingstillatelse på til sammen 5 individer i region 8 hvorav 4 dyr er skutt til nå. Fredag formiddag ble det gitt tillatelse til å felle et femte dyr, med begrensning til gamle Finnmark fylke.

– Nå har vi en situasjon med jakt på to bjørner som har tatt sau i ulike beiteprioriterte områder i Troms. Da den ene bjørnen ble skutt, måtte det andre jaktlaget legge ned jakta. I stedet for å gi tillatelse til å fortsette denne jakta, gir Miljødirektoratet tillatelse til felling av bjørn et helt annet sted i regionen. Det er ubegripelig, og hjelper ikke på situasjonen for beitedyra i Troms, sier John-Erik Skjellnes Johansen, styremedlem i Norges Bondelag. Han kaller det en uforståelig byråkratisk brems.

Tillatelsen til å ta ut den femte måtte gis etter nytt vedtak fra Miljødirektoratet fordi kvoten ikke samsvarer med antall tillatelser som er gitt. Når kvoten for betinget skadefelling kun utvides med en bjørn om gangen, stanser alle skadefellingstillatelser som er gitt i rovviltregionen når det felles en ny bjørn. Da kan det oppstå slike situasjoner som i Bardu nå, at det andre skadefellingslaget må stanse jakten midt under en fellingsoperasjon. Dette fører til unødvendig tap av tid og stans i framdriften for å fjerne skadegjørende bjørn i beiteområdet. Dette skaper stor frustrasjon for beitebrukerne som skal sikre dyrevelferden for beitedyra sine.

 – Når det er påvist bjørneangrep på sau av to forskjellige bjørner i et prioritert beiteområde forventer vi at kvoten for betinget skadefelling umiddelbart øker tilsvarende når det er rom innenfor kvoten, sier Johansen, og mener at Miljødirektoratet må rydde av veien unødvendige byråkratiske barrierer som trenerer gjennomføring av det to fellingsoppdragene som er gitt for Bardu kommune og Gratangen/Narvik kommune.

Dersom bjørner fortsatt gjør skade på sau i beiteprioritert område etter at kvoten dyr er tatt ut, trengs en ny vurdering, mener Johansen. – Det er grunnleggende i rovviltpolitikken at vi har ulike områder som er prioritert for rovdyr og for beitedyr. Politikerne må følge opp Stortingets rovviltforlik, og faktisk sørge for at sau blir prioritert og kan gå trygt i beiteprioriterte områder, sier Johansen.