Har gjensidig nytte av hverandre

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ønsker både økologisk og konvensjonelt landbruk.

Birte Usland er styremedlem med ansvar for økologisk landbruk i Norges Bondelag.

- Vi er opptatt av å produsere trygg og god mat som er tilpasset våre ressurser, enten man driver økologisk eller konvensjonelt landbruk, sier Birte Usland, styremedlem med ansvar for økologisk landbruk i Norges Bondelag.

Oppmerksomheten rundt økologisk landbruk har vært stor den siste tiden. Tall Landbruksdirektoratet la frem i september viser at omsetningen på økomat har gått rett til værs det siste året med en økning på 22 prosent. På NRK har programmet «Folkeopplysningen» skapt debatt når de så nærmere på forskjellene mellom økologisk kontra konvensjonelt landbruk, og til uken starter ØKOUKA der Norges Bondelag er en av arrangørene.

- Vi skal produsere det norske forbrukere vil ha

-  Økologisk mat og matproduksjon er i vinden som aldri før. Markedet, det vil si forbrukerne, er interessert i dette og vi skal produsere det norske forbrukere vil ha, også økologisk. Samtidig mener vi økologisk landbruk skal ha en pådriverrolle i landbruket innen miljø, mattrygghet og husdyrvelferd. Derfor er det viktig å øke kunnskapen om hva økologisk landbruk egentlig er, sier Usland
.
Hun vektlegger den gjensidige nytten økologisk og konvensjonelt landbruk kan ha av hverandre.

-Det er interessant å se hva økologisk landbruk og konvensjonelt kan lære av hverandre. Det ene utelukker ikke det andre, sier Usland.


Økende interesse

Norges Bondelag har i dag omlag 800 bønder som driver økologisk som medlemmer, og interesse for denne måten å drive landbruk på er økende. Hun understreker at det for mange forbrukere stadig blir viktigere å vite hvordan maten de spiser er produsert.

-Vi merker at stadig flere, spesielt unge, er opptatt av dyrevelferd, økologisk landbruk og kortreist mat. Derfor må også de som produserer mat prioritere dette. Både den konvensjonelle bonden og den økologiske bonden har som mål å lage god og trygg mat som etterspørres av den norske forbruker. Økologisk er ikke en trussel, det er en naturlig del av mangfoldet som landbruket representerer, sier Birte Usland.


Besøk ØKOUKA

Hun oppfordrer folk som er nysgjerrige på hva økologisk landbruk egentlig er, å komme på et av arrangementene til ØKOUKA.  Norges Bondelag er en av 13 aktører som står bak ØKOUKA og det arrangeres kurs og seminarer i 11 byer over store deler av landet fra 25.september til 2.oktober.

-Mat er mer enn kalorier. Det er kultur, identitet og næring. Derfor er det ikke likegyldig for folk hvor den blir produsert eller hvordan, avslutter Birte Usland.
Finn mer informasjon her www.okouka.no

Fakta:

  • Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.
  • Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjonen av økologiske landbruksprodukter i Norge.
  • Det er første gang landbruksorganisasjonene går sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området. Det unike med prosjektet er det konkrete samarbeidet på tvers av organisasjoner og fagmiljøer. Alle partnerorganisasjoner står samlet bak alle budskap og aktiviteter i prosjektet i et felles løft.
  • Landbruksdirektoratet har foreløpig gitt støtte til prosjektet.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere