Birte Usland er styremedlem med ansvar for økologisk landbruk i Norges Bondelag.

- Vi er opptatt av å produsere trygg og god mat som er tilpasset våre ressurser, enten man driver økologisk eller konvensjonelt landbruk, sier Birte Usland, styremedlem med ansvar for økologisk landbruk i Norges Bondelag.

Oppmerksomheten rundt økologisk landbruk har vært stor den siste tiden. Tall Landbruksdirektoratet la frem i september viser at omsetningen på økomat har gått rett til værs det siste året med en økning på 22 prosent. På NRK har programmet «Folkeopplysningen» skapt debatt når de så nærmere på forskjellene mellom økologisk kontra konvensjonelt landbruk, og til uken starter ØKOUKA der Norges Bondelag er en av arrangørene.

- Vi skal produsere det norske forbrukere vil ha

-  Økologisk mat og matproduksjon er i vinden som aldri før. Markedet, det vil si forbrukerne, er interessert i dette og vi skal produsere det norske forbrukere vil ha, også økologisk. Samtidig mener vi økologisk landbruk skal ha en pådriverrolle i landbruket innen miljø, mattrygghet og husdyrvelferd. Derfor er det viktig å øke kunnskapen om hva økologisk landbruk egentlig er, sier Usland
.
Hun vektlegger den gjensidige nytten økologisk og konvensjonelt landbruk kan ha av hverandre.

-Det er interessant å se hva økologisk landbruk og konvensjonelt kan lære av hverandre. Det ene utelukker ikke det andre, sier Usland.


Økende interesse

Norges Bondelag har i dag omlag 800 bønder som driver økologisk som medlemmer, og interesse for denne måten å drive landbruk på er økende. Hun understreker at det for mange forbrukere stadig blir viktigere å vite hvordan maten de spiser er produsert.

-Vi merker at stadig flere, spesielt unge, er opptatt av dyrevelferd, økologisk landbruk og kortreist mat. Derfor må også de som produserer mat prioritere dette. Både den konvensjonelle bonden og den økologiske bonden har som mål å lage god og trygg mat som etterspørres av den norske forbruker. Økologisk er ikke en trussel, det er en naturlig del av mangfoldet som landbruket representerer, sier Birte Usland.


Besøk ØKOUKA

Hun oppfordrer folk som er nysgjerrige på hva økologisk landbruk egentlig er, å komme på et av arrangementene til ØKOUKA.  Norges Bondelag er en av 13 aktører som står bak ØKOUKA og det arrangeres kurs og seminarer i 11 byer over store deler av landet fra 25.september til 2.oktober.

-Mat er mer enn kalorier. Det er kultur, identitet og næring. Derfor er det ikke likegyldig for folk hvor den blir produsert eller hvordan, avslutter Birte Usland.
Finn mer informasjon her www.okouka.no

Fakta:

  • Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.
  • Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjonen av økologiske landbruksprodukter i Norge.
  • Det er første gang landbruksorganisasjonene går sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området. Det unike med prosjektet er det konkrete samarbeidet på tvers av organisasjoner og fagmiljøer. Alle partnerorganisasjoner står samlet bak alle budskap og aktiviteter i prosjektet i et felles løft.
  • Landbruksdirektoratet har foreløpig gitt støtte til prosjektet.