Har du solgt eller leid ut melkekvota di?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Har du solgt eller leid ut melkekvota di fra januar i år, må du lese dette,

Har du solgt eller leid ut hele melkekvota di fra 1.1.2015?

Husk at du da i denne søknadsomgangen til produksjons- og avløsertilskudd, med frist 20. januar 2015, må oppgi kuene dine som ammeku. Dette fordi produksjonstilskuddforskriften stiller krav om disponibel melkekvote på telledatoen, som er 1. januar. Solgte eller leide du ut hele kvota di, vil du ikke disponere melkekvote på telledato. Du kan derfor ikke registrere dyra som melkeku, og har følgelig ikke rett på driftstilskudd i melkeproduksjon. Derimot vil du kunne være berettiget driftstilskudd for ammeku, gitt minst 6 ammekyr.


På grunn av flytting av kvoteåret har Norges Bondelag bedt Landbruks- og matdepartementet om unntak slik at melkekuer som har produsert på kvote i 2014 skulle kunne søkes på som melkeku ved årsskiftet. Departementet har avslått vår anmodning.


Kontaktpersoner:

Mina Mjærum Johansen (mob.: 917 75 831)
Anders Huus (mob.: 95 79 91 91)

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere