Har du solgt eller leid ut melkekvota di?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Har du solgt eller leid ut melkekvota di fra januar i år, må du lese dette,

Har du solgt eller leid ut hele melkekvota di fra 1.1.2015?

Husk at du da i denne søknadsomgangen til produksjons- og avløsertilskudd, med frist 20. januar 2015, må oppgi kuene dine som ammeku. Dette fordi produksjonstilskuddforskriften stiller krav om disponibel melkekvote på telledatoen, som er 1. januar. Solgte eller leide du ut hele kvota di, vil du ikke disponere melkekvote på telledato. Du kan derfor ikke registrere dyra som melkeku, og har følgelig ikke rett på driftstilskudd i melkeproduksjon. Derimot vil du kunne være berettiget driftstilskudd for ammeku, gitt minst 6 ammekyr.


På grunn av flytting av kvoteåret har Norges Bondelag bedt Landbruks- og matdepartementet om unntak slik at melkekuer som har produsert på kvote i 2014 skulle kunne søkes på som melkeku ved årsskiftet. Departementet har avslått vår anmodning.


Kontaktpersoner:

Mina Mjærum Johansen (mob.: 917 75 831)
Anders Huus (mob.: 95 79 91 91)

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere