I 2017 ble det innført nytt søknadssystem og søknadsfrister for produksjonstilskudd og tilskudd til avløser for ferie og fritid. 10. januar var fristen for å etterregistrere opplysninger i den elektroniske søknaden. Landbruksdirektoratet som behandler disse søknadene ser imidlertid at en god del foretak har misforstått utfyllinga av søknaden, og at de ikke har oppføringer på tilskuddsordninger de er berettiget til og har søkt om tilskudd for tidligere år. 

Ta kontakt med kommunen

Landbruksdirektoratet har nå bedt kommunene om å gå igjennom søknadene på nytt og ta kontakt med søkere der søknaden avviker fra tidligere år. Norges Bondelag oppfordrer alle som har glemt å etterregistrere opplysninger om å ta kontakt med sitt lokale landbrukskontor snarest mulig for å få retta opp feilen.