Håpar på godt samarbeid med ny EU-minister

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Marit Berger Røsland
Marit Berger Røsland er ny statsråd for EU- og EØS-saker. Norges Bondelag håpar på eit godt samarbed med den nye statsråden.

- Har ansvar for eit viktig saksområde for norsk landbruk og matindustri, og for alle som er sysselsett i næringa.

Marit Berger Røsland vart i dag oppnemnd til ny EØS- og EU-minister etter Frank Bakke-Jensen.  EØS- og EU-ministeren har ansvaret for EØS-saker og forholdet til EU. Ho har dermed også ansvar for å regulere importen av landbruksvarer frå EU.

- Det er viktig at Røsland er ein statsråd som står opp for Noreg sine interesser i EU, og sikrar at norsk næringsliv lukkast.  Denne regjeringa har allereie gitt bort store marknadsmoglegheiter for norsk landbruk og matindustri i forhandlingar med EU, og vi har ikkje meir å gje, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Importvernet svært viktig

Han viser til artikkel 19-forhandlingane, som er forhandlingane mellom EU og Noreg om handel med landbruksprodukt. Desse vart avslutta i vår, og auken som vart gitt i ostekvoten til EU då, tilsvarer produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlege mjølkebruk. I tillegg vart kvoten på import av storfekjøtt tredobla.

- Importvernet er eit av dei viktigaste politiske verktøya for å ha matproduksjon i heile Noreg. Importvernet sikrar at vi har ein marknad for norske landbruksprodukt, ved å utjamne kostnadsforskjellane mellom eigen matproduksjon og produksjonen i dei store eksportlanda, seier Skorge.

Viktig for bonde, forbrukar og arbeidstakar

- Det er viktig for heile det norske samfunnet å ha eit sterkt importvern, ikkje berre for landbruket og Noregs største fastlandsindustri, næringsmiddelindustrien. Landbruket er den viktigaste bidragsytaren til bosetting og sysselsetting i distrikts-Noreg, og utan eit sterkt importvern, svekkast denne næringa kraftig. Importvernet sikrar også forbrukaren eit mangfald av norske varer i butikken.

Han ønskjer Marit Berger Røsland til lukke med den nye jobben.

- Ho har fått ei svært viktig ansvar. Eg håpar Norges Bondelag og resten av næringa får eit godt samarbeid med den nye EU-ministeren, avsluttar Per Skorge.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere