Håpar på godt samarbeid med ny EU-minister

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Marit Berger Røsland
Marit Berger Røsland er ny statsråd for EU- og EØS-saker. Norges Bondelag håpar på eit godt samarbed med den nye statsråden.

- Har ansvar for eit viktig saksområde for norsk landbruk og matindustri, og for alle som er sysselsett i næringa.

Marit Berger Røsland vart i dag oppnemnd til ny EØS- og EU-minister etter Frank Bakke-Jensen.  EØS- og EU-ministeren har ansvaret for EØS-saker og forholdet til EU. Ho har dermed også ansvar for å regulere importen av landbruksvarer frå EU.

- Det er viktig at Røsland er ein statsråd som står opp for Noreg sine interesser i EU, og sikrar at norsk næringsliv lukkast.  Denne regjeringa har allereie gitt bort store marknadsmoglegheiter for norsk landbruk og matindustri i forhandlingar med EU, og vi har ikkje meir å gje, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Importvernet svært viktig

Han viser til artikkel 19-forhandlingane, som er forhandlingane mellom EU og Noreg om handel med landbruksprodukt. Desse vart avslutta i vår, og auken som vart gitt i ostekvoten til EU då, tilsvarer produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlege mjølkebruk. I tillegg vart kvoten på import av storfekjøtt tredobla.

- Importvernet er eit av dei viktigaste politiske verktøya for å ha matproduksjon i heile Noreg. Importvernet sikrar at vi har ein marknad for norske landbruksprodukt, ved å utjamne kostnadsforskjellane mellom eigen matproduksjon og produksjonen i dei store eksportlanda, seier Skorge.

Viktig for bonde, forbrukar og arbeidstakar

- Det er viktig for heile det norske samfunnet å ha eit sterkt importvern, ikkje berre for landbruket og Noregs største fastlandsindustri, næringsmiddelindustrien. Landbruket er den viktigaste bidragsytaren til bosetting og sysselsetting i distrikts-Noreg, og utan eit sterkt importvern, svekkast denne næringa kraftig. Importvernet sikrar også forbrukaren eit mangfald av norske varer i butikken.

Han ønskjer Marit Berger Røsland til lukke med den nye jobben.

- Ho har fått ei svært viktig ansvar. Eg håpar Norges Bondelag og resten av næringa får eit godt samarbeid med den nye EU-ministeren, avsluttar Per Skorge.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere