Håpar på godt samarbeid med ny EU-minister

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Marit Berger Røsland
Marit Berger Røsland er ny statsråd for EU- og EØS-saker. Norges Bondelag håpar på eit godt samarbed med den nye statsråden.

- Har ansvar for eit viktig saksområde for norsk landbruk og matindustri, og for alle som er sysselsett i næringa.

Marit Berger Røsland vart i dag oppnemnd til ny EØS- og EU-minister etter Frank Bakke-Jensen.  EØS- og EU-ministeren har ansvaret for EØS-saker og forholdet til EU. Ho har dermed også ansvar for å regulere importen av landbruksvarer frå EU.

- Det er viktig at Røsland er ein statsråd som står opp for Noreg sine interesser i EU, og sikrar at norsk næringsliv lukkast.  Denne regjeringa har allereie gitt bort store marknadsmoglegheiter for norsk landbruk og matindustri i forhandlingar med EU, og vi har ikkje meir å gje, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Importvernet svært viktig

Han viser til artikkel 19-forhandlingane, som er forhandlingane mellom EU og Noreg om handel med landbruksprodukt. Desse vart avslutta i vår, og auken som vart gitt i ostekvoten til EU då, tilsvarer produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlege mjølkebruk. I tillegg vart kvoten på import av storfekjøtt tredobla.

- Importvernet er eit av dei viktigaste politiske verktøya for å ha matproduksjon i heile Noreg. Importvernet sikrar at vi har ein marknad for norske landbruksprodukt, ved å utjamne kostnadsforskjellane mellom eigen matproduksjon og produksjonen i dei store eksportlanda, seier Skorge.

Viktig for bonde, forbrukar og arbeidstakar

- Det er viktig for heile det norske samfunnet å ha eit sterkt importvern, ikkje berre for landbruket og Noregs største fastlandsindustri, næringsmiddelindustrien. Landbruket er den viktigaste bidragsytaren til bosetting og sysselsetting i distrikts-Noreg, og utan eit sterkt importvern, svekkast denne næringa kraftig. Importvernet sikrar også forbrukaren eit mangfald av norske varer i butikken.

Han ønskjer Marit Berger Røsland til lukke med den nye jobben.

- Ho har fått ei svært viktig ansvar. Eg håpar Norges Bondelag og resten av næringa får eit godt samarbeid med den nye EU-ministeren, avsluttar Per Skorge.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere