Hanne møter styret i KLF

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Hanne Bergesens innlegg på årsmøtet i Bondelaget førte til at hun nå skal møte styret i KLF.

Styret i KLF v/Bjørn-Ole Juul-Hansen, har invitert styremedlem Hanne Bergesen (bildet)  til å holde et innlegg om hennes syn på situasjonen for norske bønder innen egg- og kjøttsektoren og hvilke utfordringer og løsninger i landbrukspolitikken hun ser for seg fremover. 

Klarer vi å tenke langsiktig

I et globalt perspektiv har bønder stadig mindre kontroll over egen produksjon og avstanden til markedene øker, nettopp fordi makten i matvareproduksjonen innehas av andre enn bøndene selv. Hanne mener vi som råvareprodusenter jevnlig må spørre oss selv: Hvem vil vi skal ta avgjørelsene for oss? Ønsker vi en fremtid der vi er prisgitt de 4 aktørene som eier alle matbutikkene i Norge? Er den enkelte av oss villig til å se lenger enn sin egen produksjon for å sikre alle bønder en god råvarepris og markedstilgang på sikt?

Hanne synes det er positivt at KLF ønsker fokus og dialog på hvordan vi som råvareprodusenter og hvordan næringsmiddelindustrien best kan styrkes i verdikjeden for mat på denne måten. Dialog er en god start, mener Hanne, og har derfor takket ja til invitasjonen.

Hun mener hun aldrid før har blitt tillagt så mye kunnskap om et emne som etter hennes 3 minutter lange innlegg på Norges Bondelags årsmøte i forrige uke. Og når vil jeg få en slik mulighet til å møte toppene innenfor en del av norsk næringsmiddelindustri igjen, spør hun. 

Dialog er viktig

Dialog er viktig, men Hanne er usikker på om møtet vil få en konstruktiv dialog slik det er forespeilet, hvis hun blir eneste råvareprodusent på ene enden av bordet. For å få et mer likeverdig utgangspunkt for dialogen, håper hun derfor at styret i KLF vil invitere representanter fra ledelsen i Norges Bondelag også.

Møtet er 11. september.

Avisa GD dekket saken fra årsmøtet i Norges Bondelag. KLF har sendt invitasjonen til media, og Hanne har svart med samme mynt. Her er link til sakene i GD:

Tullprat fra COOP-sjefen

Ber Bergesen forsvare seg

Hanne møter "overmakta"

 

 

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere