Styret i KLF v/Bjørn-Ole Juul-Hansen, har invitert styremedlem Hanne Bergesen (bildet)  til å holde et innlegg om hennes syn på situasjonen for norske bønder innen egg- og kjøttsektoren og hvilke utfordringer og løsninger i landbrukspolitikken hun ser for seg fremover. 

Klarer vi å tenke langsiktig

I et globalt perspektiv har bønder stadig mindre kontroll over egen produksjon og avstanden til markedene øker, nettopp fordi makten i matvareproduksjonen innehas av andre enn bøndene selv. Hanne mener vi som råvareprodusenter jevnlig må spørre oss selv: Hvem vil vi skal ta avgjørelsene for oss? Ønsker vi en fremtid der vi er prisgitt de 4 aktørene som eier alle matbutikkene i Norge? Er den enkelte av oss villig til å se lenger enn sin egen produksjon for å sikre alle bønder en god råvarepris og markedstilgang på sikt?

Hanne synes det er positivt at KLF ønsker fokus og dialog på hvordan vi som råvareprodusenter og hvordan næringsmiddelindustrien best kan styrkes i verdikjeden for mat på denne måten. Dialog er en god start, mener Hanne, og har derfor takket ja til invitasjonen.

Hun mener hun aldrid før har blitt tillagt så mye kunnskap om et emne som etter hennes 3 minutter lange innlegg på Norges Bondelags årsmøte i forrige uke. Og når vil jeg få en slik mulighet til å møte toppene innenfor en del av norsk næringsmiddelindustri igjen, spør hun. 

Dialog er viktig

Dialog er viktig, men Hanne er usikker på om møtet vil få en konstruktiv dialog slik det er forespeilet, hvis hun blir eneste råvareprodusent på ene enden av bordet. For å få et mer likeverdig utgangspunkt for dialogen, håper hun derfor at styret i KLF vil invitere representanter fra ledelsen i Norges Bondelag også.

Møtet er 11. september.

Avisa GD dekket saken fra årsmøtet i Norges Bondelag. KLF har sendt invitasjonen til media, og Hanne har svart med samme mynt. Her er link til sakene i GD:

Tullprat fra COOP-sjefen

Ber Bergesen forsvare seg

Hanne møter "overmakta"