Gulvprodusent ansvarlig for kollaps

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Reime Agri er dømt for grov uaktsomhet for å ha solgt et sauegulv som er feilkonstruert og ikke tåler belastningen det er ment å tåle.

-Dette er en trist sak for småfenæringa, men vi er fornøyde med at dommen klart plasserer ansvaret hos Reime Agri, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Siden november 2015 har åtte sauegulv av typen Tulla produsert av Reime Agri kollapset. Flere titalls sauer har gått med i kollapsene, og det har vært veldig nært at det også har blitt alvorlig personskade. Kato Sinnes reiste sak mot Reime Agri og AK Maskiner som har solgt golvene for å få dekket kostnadene sine. Dette kravet overtok Gjensidige seinere på vegne av bonden, etter oppfordring fra Norges Bondelag.

Reime Agri er i Jæren tingrett dømt for grov uaktsomhet, og Gjensidige har fått fullt gjennomslag i sitt krav mot Reime. Gulvprodusenten er dømt til å betale 1,3 mill. kr. til Gjensidige og må i tillegg dekke Gjensidiges saksomkostninger. AK Maskiner er frifunnet i saken. Dommen har en ankefrist på fire uker.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag- Dette er en trist sak for småfenæringa, og vi er veldig fornøyd med at ansvaret nå er fastslått. Dette er en viktig prinsippsak for våre medlemmer og småfenæringa, siden det er om lag 200 småfehus som har slike gulv, sier Lars Petter Bartnes.

- Det er synd at et i utgangspunktet godt produkt ikke oppfyller de krav som må kunne stilles til et fjøsgulv. Jeg er fornøyd med at dommen er så tydelig på at dette gulvet er feilkonstruert og ikke tåler belastningen det er ment å tåle.

Norges Bondelag og Gjensidige har samarbeidet veldig tett om denne saken, og dette samarbeidet har fungert svært godt.

- Bondelaget har fulgt saken tett siden mars 2016 da tre gulv kollapset på ei uke. Bondelaget har brukt mye ressurser over lang tid, og vi har gått inn med vår kompetanse på forsikring og også koordinert jobben som har blitt gjort, sier Bartnes og legger til at Bondelaget vil arbeide videre for å bistå medlemmene også framover. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere