Grunneiere og rådgivere samlet til kurs i tomteutvikling

Av Arnstein Tveito,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagets kursserie "Tomteutvikling i praksis" er i gang. Nylig var 40 grunneiere og rådgivere samlet på Fagernes.

Ulike problemstillinger reises når grunn blir regulert og planlegges realisert til utbyggingsformål. På kurset "Tomteuvikling i praksis" som ble arrangert på Fagernes denne uka ble det fokusert på problemstillinger knyttet til planprosesser, organisering og skatt i forbindelse med utvikling av eiendom.  

- Advokat Sissel Fykse i Norges Bondelag innledet kurset med å presisere at dette ikke er et kurs i nedbygging av matjord, slik noen har hevdet. Derimot sitter grunneiere og bønder på store utmarksverdier som det er viktig å forvalte på en best mulig måte. Gjennom dette kurset ønsker vi derfor å gi dere en oversikt over hvordan dere skal gå frem dersom dere ønsker å selge tomter avslutter Fykse.

På kurset har deltakerne fått innblikk i følgende temaer:
- Organisering, ulike eierforhold
- Plansystemet og planprosesser
- Odel - konsesjon - opsjonsavtaler
- Beskatning av tomtegevinster
- Ulike organisasjonsformer - selskapsdannelse
- Oppmåling, fradeling og salg av tomter
- Sentrale merverdiavgiftsregler
- Tomteområde som del av generasjonsskifte


Her er advokat Sissel Fykse i Norges Bondelag og advokat Svein Aalling i advokatfirmaet Orwall & Co som var foreleser på kurset på Fagernes. Advokat Erlend Stabel Daling i Norges Bondelag var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Høres dette interessant ut, og har du ikke fått meldt deg på enda? Interessen for dette kurset har vært svært stor, men det er fortsatt noen ledige plasser på kurset i Stavanger (11. - 12. oktober) og Stjørdal (25. - 26. oktober). .  

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere