Ulike problemstillinger reises når grunn blir regulert og planlegges realisert til utbyggingsformål. På kurset "Tomteuvikling i praksis" som ble arrangert på Fagernes denne uka ble det fokusert på problemstillinger knyttet til planprosesser, organisering og skatt i forbindelse med utvikling av eiendom.  

- Advokat Sissel Fykse i Norges Bondelag innledet kurset med å presisere at dette ikke er et kurs i nedbygging av matjord, slik noen har hevdet. Derimot sitter grunneiere og bønder på store utmarksverdier som det er viktig å forvalte på en best mulig måte. Gjennom dette kurset ønsker vi derfor å gi dere en oversikt over hvordan dere skal gå frem dersom dere ønsker å selge tomter avslutter Fykse.

På kurset har deltakerne fått innblikk i følgende temaer:
- Organisering, ulike eierforhold
- Plansystemet og planprosesser
- Odel - konsesjon - opsjonsavtaler
- Beskatning av tomtegevinster
- Ulike organisasjonsformer - selskapsdannelse
- Oppmåling, fradeling og salg av tomter
- Sentrale merverdiavgiftsregler
- Tomteområde som del av generasjonsskifte


Her er advokat Sissel Fykse i Norges Bondelag og advokat Svein Aalling i advokatfirmaet Orwall & Co som var foreleser på kurset på Fagernes. Advokat Erlend Stabel Daling i Norges Bondelag var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Høres dette interessant ut, og har du ikke fått meldt deg på enda? Interessen for dette kurset har vært svært stor, men det er fortsatt noen ledige plasser på kurset i Stavanger (11. - 12. oktober) og Stjørdal (25. - 26. oktober). Du finner mere informasjon her.