Hovedtema for delegasjonen har vært å diskutere hvordan Norge kan bli en bærekraftig matnasjon. Delegasjonen var tydelige på at det er viktig å ha på plass alle tre pilarene innen bærekraft – sosial, økonomisk og miljø – i denne jobben. Enigheten var også tydelig på at bærekraftsmål nummer 17 «Samarbeid», kanskje var det viktigste for å få til de endringene vi trenger for å bli enda mer bærekraftig innen landbruk og reiseliv.

Rekruttering, matfag og landbruk

Et av temaene delegasjonene diskuterte, var hvordan få flere unge til å velge matfag.

- Det er viktig for Norges Bondelag å sikre rekrutteringen både til landbruk og matfag. Den norske bonden trenger tilstrekkelig faglærte innen matfagene hvis vi skal klare å selge råvarene våre til den norske forbrukeren, sier Gimming.

Råvareproduksjon og videreforedling henger sammen, og en kobling mellom naturbruk og matfag kan være med å skape bedre forståelse begge veier. De som skal bearbeide eller servere råvarene vil ha et bedre grunnlag dersom de gjennom utdanningsforløpet blir involvert i hvordan matproduksjonen foregår.

Bærekraftige mat og reiseopplevelser

Tematikken bærekraftig mat og reiselivsopplevelser ble også diskutert. Både landbruk og reiseliv må jobbe med bærekraftig, samtidig må de samarbeide der det er kryssende interesser. Skal det lokale reiselivet være bærekraftig er det viktig å ta vare på det lokale næringslivet enten det er bruk av lokale råvarer fra landbruket, byggevarer eller lokale fagarbeidere. Dette vil skape ringvirkninger utover egen bedrift.

- Jeg synes det er viktig for næringen å høre at flere i delegasjonen var tydelige på at dersom vi ikke har et landbruk over hele landet vil vi heller ikke ha noe reiseliv. Derfor må vi i landbruket bli enda bedre på å samarbeide med reiselivet for å styrke hverandre, sier Gimming.

 Den Sorte Havre er årets BU-vinner 2022!

Den nasjonslae bedriftsutviklingsprisen for 2022 gikk til Den Sorte Havre fra Våler i Østfold.Vinneren ble offentliggjort i går i den Norske Ambassaden i Berlin. Prisen går til de som har startet en vellykket og bærekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressurser. I tillegg til heder og ære får prisvinneren 250.000 kroner.

Ekteparet bak Den Sorte Havre har gjennom sin langsiktige, profesjonelle og innovative tilnærming klart å utnytte gårdens og landbrukets ressurser på en spennende og lønnsom måte, og har klart å skape noe eget fra jord til bord..

- Dette er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet vi har lagt ned i å gjøre denne sunne råvaren kjent og plassert i markedet. At Den Sorte Havre skulle bli en prisvinnende bedrift hadde vi ikke trodd for syv år siden da vi startet opp, sier Ingunn Anstensrud fra Den Sorte Havre.

Tveter Gård har skapt en lønnsom virksomhet, bygget en merkevare og fått innpass hos de store aktørene i dagligvarebransjen med sine havregryn, müslier, ulike økologiske bakemikser, havremel og til og med havreris, som er et middagsprodukt.

- Den sorte havre er en produsent hos som har vist at det er mulig å få til god tilleggsnæring og high end produkt på en råvare mange nordmenn bruker i hverdagen, sier Bjørn Gimming.