Grovt overtramp i sykkelannonse

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det virker som om folk tror endringene i friluftsloven gjør at de kan ferdes hvor de vil, når de vil.

Annonsen fra Innovasjon Norge.Det sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, advokat Ole Jacob Helmen etter at Innovasjon Norge har rykket inn en annonse om sykkelferie i flere, store aviser og magasiner.

Alle rettigheter, over alt?

-På det ene bildet som blir brukt, blir det syklet i sporene etter en traktor, tvers over et jorde. Det er ikke noen vei eller opparbeidet sti. og heller ikke noe som fører til utmark, noe som er en betingelse etter siste lovendring fra 1.1 12 . Det er synd om Innovasjon Norge på denne måten skal bidra til å gi inntrykk av at allmennheten har alle rettigheter, over alt etter endringene i Friluftsloven 1. januar 2012, sier Helmen som er redd for smitteeffekten av det inntrykket annonsen skaper.

Allemannsretten er unik

- Det er all grunn til å understreke verdien og betydningen av reglene i Friluftsloven som gir allmennheten som ferdes i naturen i Norge unike muligheter for opplevelser langt ut over hva som er tilfelle i de fleste andre land i Europa. Samtidig er det viktig at mulighetene blir møtt med respekt for naturen, og respekt for det kulturlandskapet bonden forvalter gjennom næringa bonden utøver, understreker Helmen.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets temaside jus og grunneierrettigheter

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere