Grovt overtramp i sykkelannonse

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det virker som om folk tror endringene i friluftsloven gjør at de kan ferdes hvor de vil, når de vil.

Annonsen fra Innovasjon Norge.Det sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, advokat Ole Jacob Helmen etter at Innovasjon Norge har rykket inn en annonse om sykkelferie i flere, store aviser og magasiner.

Alle rettigheter, over alt?

-På det ene bildet som blir brukt, blir det syklet i sporene etter en traktor, tvers over et jorde. Det er ikke noen vei eller opparbeidet sti. og heller ikke noe som fører til utmark, noe som er en betingelse etter siste lovendring fra 1.1 12 . Det er synd om Innovasjon Norge på denne måten skal bidra til å gi inntrykk av at allmennheten har alle rettigheter, over alt etter endringene i Friluftsloven 1. januar 2012, sier Helmen som er redd for smitteeffekten av det inntrykket annonsen skaper.

Allemannsretten er unik

- Det er all grunn til å understreke verdien og betydningen av reglene i Friluftsloven som gir allmennheten som ferdes i naturen i Norge unike muligheter for opplevelser langt ut over hva som er tilfelle i de fleste andre land i Europa. Samtidig er det viktig at mulighetene blir møtt med respekt for naturen, og respekt for det kulturlandskapet bonden forvalter gjennom næringa bonden utøver, understreker Helmen.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets temaside jus og grunneierrettigheter

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere