Annonsen fra Innovasjon Norge.Det sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, advokat Ole Jacob Helmen etter at Innovasjon Norge har rykket inn en annonse om sykkelferie i flere, store aviser og magasiner.

Alle rettigheter, over alt?

-På det ene bildet som blir brukt, blir det syklet i sporene etter en traktor, tvers over et jorde. Det er ikke noen vei eller opparbeidet sti. og heller ikke noe som fører til utmark, noe som er en betingelse etter siste lovendring fra 1.1 12 . Det er synd om Innovasjon Norge på denne måten skal bidra til å gi inntrykk av at allmennheten har alle rettigheter, over alt etter endringene i Friluftsloven 1. januar 2012, sier Helmen som er redd for smitteeffekten av det inntrykket annonsen skaper.

Allemannsretten er unik

- Det er all grunn til å understreke verdien og betydningen av reglene i Friluftsloven som gir allmennheten som ferdes i naturen i Norge unike muligheter for opplevelser langt ut over hva som er tilfelle i de fleste andre land i Europa. Samtidig er det viktig at mulighetene blir møtt med respekt for naturen, og respekt for det kulturlandskapet bonden forvalter gjennom næringa bonden utøver, understreker Helmen.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets temaside jus og grunneierrettigheter