Svein Stubberud, leder i Bondelagets kornutvalg, foto: Felleskjøpet.Norges Bondelag med kornutvalget i spissen krever at retningslinjer til drenering ferdigstilles og trer i kraft. Tilskudd til drenering ble tilbudt av Regjeringen og senere vedtatt i Teknisk jordbruksavtale 2012-2013. I alt ble det satt av 100 millioner kroner i tilskudd til drenering.

Utålmodige bønder

- Nå er vi utlålmodige, ordningen burde vært på plass allerede, sier Svein Stubberud, som er leder av kornutvalget i Norges Bondelag.- De som trenger å grøfte, og ønsker å benytte seg av ordningen, må planlegge og bestille folk til å gjøre jobben. Før det kan gjøres, er vi nødt til å vite hvilke forutsetninger som ligger i ordningen, sier Stubberud.

Håplaust

- Det er heilt håplaust. Vi snakkar her om å grøfte dyrka jord som er grøfta frå før. Viss vi blir pålagt arkeologiske undersøkingar, så vil kostnaden bli heilt øydeleggjande, seier kornbonde Tom Wetlesen (58) i Ås i Akershus i dagens Nationen.

Han har mykje jord som treng drenering og grøfting, men på grunn av dårleg inntening kan han ikkje setje i gang arbeidet før dei varsla grøftetilskota frå staten er på plass.

Mellom dyråkrater

Ifølge Nationen foregår diskusjonene nå mellom Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet - og Riksantikvaren.

Regelverket må på plass raskt

Regjeringen må vise handlekraft og gjøre midlene som er avsatt tilgjengelig for bonden. Det var forventa at dette skulle være klart senest 1.1.2013. Norges Bondelag krever en målretta og enkel forskrift som direkte ivaretar bondens interesser med drenering.

- Jeg minner om at grøftetilskuddet lå i Statens tilbud i jordbruksforhandlingene 20212. Derfor er det underlig at det tar så lang tid å få ordningen på plass, sier Stubberud.

Kontakt i Norges Bondelag: Svein Stubberud i Kornutvalget eller Elin Marie Haga Stabbetorp.