- Det er imponerende det Dyrsku'n har fått til. Arrangørene har klart å utvikle Dyrsku'n i tråd med den fantastiske næringa vi er en del av.  Husdyra er fortsatt en sentral del av arrangementet, men også Dyrsku'n speiler også den teknolgiske utviklinga i landbruket og det mangfoldet som vi i dag er stolte av, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i sin hilsen til Dyrsku'n i anledning 150 årsjubileet.

Dyrsku'n er Norges største landbruksmesse og blir arrangert den andre helga i september hvert år i Seljord i Telemark. Dyrsku'n har opphav i fesjåa som ble arrangert rundt om i Telemark i 1850-åra. Her møttes bønder for å handle med dyr, og etterhvert ble det ønske om at disse skulle samles på et sted. Even Høyesen Nordgarden stilte et 100 dekar stort område til disposisjon i Seljord, og dette var starten på Dyrsku'n.

I dag er Dyrsku'n en viktig møteplass for norsk landbruk.

- Dere klarer å samle folk fra både vest og øst, og sør og nord. Denne helga er Seljord i Telemark selve sentrum for norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes i sin hilsen.

I forbindelse med 150-årsjubileet er kronprinsparet til stede på Dyrsku'n fredag kveld. Resten av programmet kan du lese her.