Grått matbudsjett

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Endringene til statsbudsjettet 2014, som Regjeringen Solberg la frem, inneholder verken store kutt eller satsinger for norsk matproduksjon.

- Vi registrerer at jordbruksavtalen, og forutsetningene for den, ligger fast. Det er som forventet.  De foreslåtte skattelettelsene vil også slå positivt ut for bøndene, men medaljens bakside er at det kuttes i viktige ordninger for matsikkerhet og kunnskap, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.  

  • Les alle budsjettendringene fra Regjeringen Solberg her.

Regjeringen legger opp til generelle skatte- og avgiftslettelser som også bøndene vil nyte godt av.  For de fleste vil dette likevel ha en begrenset effekt på grunn av det lave inntektsnivået i næringa.

Kutter i departementet

Norges Bondelag ser med bekymring på flere av kuttene som gjøres i budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.  Blant annet skal overføringene til Mattilsynet reduseres betydelig, samtidig som gebyrene på tilsynets tjenester skal øke.

- Det er avgjørende at maten vi produserer er trygg. Med dette skyver regjeringen en større del av Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørkeregningen over på matprodusentene og forbrukerne, sier Bjørke.

Regjeringen legger også opp til å kutte satsingen på forskning, utvikling og kunnskap med i alt 37 millioner kroner.

- Dette er i strid med regjeringens mål om å satse på forskning og kompetanse.  

Skrinlegger kornlager

Et annet moment som bryter med målsettingene i regjeringsplattformen, er beslutningen om ikke å videreføre bevillingene til opprettelse av et beredskapslager for matkorn.

- Plattformen har fokus på beredskap.  Dette hadde vært et godt tiltak i den retningen. Et rikt land som Norge bør ikke belage sin matberedskap på å belaste markedet  i en vanskelig global forsyningssituasjon, avslutter bondelagslederen.

Les også: Regjeringen presser grisebøndene

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere