Grått matbudsjett

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Endringene til statsbudsjettet 2014, som Regjeringen Solberg la frem, inneholder verken store kutt eller satsinger for norsk matproduksjon.

- Vi registrerer at jordbruksavtalen, og forutsetningene for den, ligger fast. Det er som forventet.  De foreslåtte skattelettelsene vil også slå positivt ut for bøndene, men medaljens bakside er at det kuttes i viktige ordninger for matsikkerhet og kunnskap, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.  

  • Les alle budsjettendringene fra Regjeringen Solberg her.

Regjeringen legger opp til generelle skatte- og avgiftslettelser som også bøndene vil nyte godt av.  For de fleste vil dette likevel ha en begrenset effekt på grunn av det lave inntektsnivået i næringa.

Kutter i departementet

Norges Bondelag ser med bekymring på flere av kuttene som gjøres i budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.  Blant annet skal overføringene til Mattilsynet reduseres betydelig, samtidig som gebyrene på tilsynets tjenester skal øke.

- Det er avgjørende at maten vi produserer er trygg. Med dette skyver regjeringen en større del av Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørkeregningen over på matprodusentene og forbrukerne, sier Bjørke.

Regjeringen legger også opp til å kutte satsingen på forskning, utvikling og kunnskap med i alt 37 millioner kroner.

- Dette er i strid med regjeringens mål om å satse på forskning og kompetanse.  

Skrinlegger kornlager

Et annet moment som bryter med målsettingene i regjeringsplattformen, er beslutningen om ikke å videreføre bevillingene til opprettelse av et beredskapslager for matkorn.

- Plattformen har fokus på beredskap.  Dette hadde vært et godt tiltak i den retningen. Et rikt land som Norge bør ikke belage sin matberedskap på å belaste markedet  i en vanskelig global forsyningssituasjon, avslutter bondelagslederen.

Les også: Regjeringen presser grisebøndene

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere