- Vi registrerer at jordbruksavtalen, og forutsetningene for den, ligger fast. Det er som forventet.  De foreslåtte skattelettelsene vil også slå positivt ut for bøndene, men medaljens bakside er at det kuttes i viktige ordninger for matsikkerhet og kunnskap, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.  

  • Les alle budsjettendringene fra Regjeringen Solberg her.

Regjeringen legger opp til generelle skatte- og avgiftslettelser som også bøndene vil nyte godt av.  For de fleste vil dette likevel ha en begrenset effekt på grunn av det lave inntektsnivået i næringa.

Kutter i departementet

Norges Bondelag ser med bekymring på flere av kuttene som gjøres i budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.  Blant annet skal overføringene til Mattilsynet reduseres betydelig, samtidig som gebyrene på tilsynets tjenester skal øke.

- Det er avgjørende at maten vi produserer er trygg. Med dette skyver regjeringen en større del av Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørkeregningen over på matprodusentene og forbrukerne, sier Bjørke.

Regjeringen legger også opp til å kutte satsingen på forskning, utvikling og kunnskap med i alt 37 millioner kroner.

- Dette er i strid med regjeringens mål om å satse på forskning og kompetanse.  

Skrinlegger kornlager

Et annet moment som bryter med målsettingene i regjeringsplattformen, er beslutningen om ikke å videreføre bevillingene til opprettelse av et beredskapslager for matkorn.

- Plattformen har fokus på beredskap.  Dette hadde vært et godt tiltak i den retningen. Et rikt land som Norge bør ikke belage sin matberedskap på å belaste markedet  i en vanskelig global forsyningssituasjon, avslutter bondelagslederen.

Les også: Regjeringen presser grisebøndene