Godtbondevett.no - psykisk helse på dagsorden i landbruket

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag lanserer i samarbeid med Norsk Bonde- og småbrukarlag og Landbrukets HMS- tjeneste nettstedet godtbondevett.no om psykisk helse i og for landbruket.

I oktober lanseres et nytt nettsted om psykisk helse i og for landbruket, foto godtbondevett.no.Tidligere i år fikk de tre organisasjonene støtte fra Landbruks- og matdepartementet til å lage infomateriell om psykisk helse for landbruket.

 

8. oktober lanseres nettsiden godtbondevett.no .Formålet med nettsiden er å samle informasjon og belyse ulike sider om psykisk helse gjennom intervjuer med bønder og andre ressurser. Ønsket er at nettstedet vil bidra til at det blir lettere for personer som står i krevende situasjoner å be om hjelp, samt å øke kunnskap om hva andre kan gjøre for å hjelpe en som sliter.

 

I forbindelse med lansering av nettsiden vil det holdes tre møter i hhv. 

  • Østfold på Bamsrudlåven i Mysen 8. oktober kl 11 - 13,
  • Oppland på Biri, Honne Skogbrukets kursinstitutt 11. oktober kl 11 - 13
  • Rogaland på Agrovisjon messen i Stavanger Forum 12. oktober kl 13- 15. Se vedlagt invitasjoner til møter.

Program for møtene er:

  • Psykisk helse på dagsorden i landbruket, innledning ved Norges Bondelag og LMD / landbruksdirektør
  •  Når ens største styrke blir en svakhet, psykolog Trond Løkling om psykisk helse i landbruket
  •  Bondens fem om dagen, generalsekretær Rådet for psykisk helse Tove Gundersen om grep som kan gjøre en forskjell i hverdagen  
  •  Godtbondevett.no, Norges Bondelag om landbrukets arbeid
  • Oppsummering og mulighet for spørsmål og diskusjon

 

Møtene er åpne for alle. De som ønsker å delta kan sende påmelding til hhv. ostfold@bondelaget.no innen 3. oktober, oppland@bondelaget.no innen 9. oktober, rogaland@bondelaget.no innen 9. oktober.  ”

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere