Godt vær gir høyere selvforsyning av norsk mat

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Ferske tall viser at gode år for norske kornavlinger i 2014 og 2015 gir høyere selvforsyningsgrad av norsk mat. Like bra har det ikke gått for norsk storfekjøtt, da nesten hvert fjerde kilo som ble fortært i 2015 måtte importeres fra utlandet.

Budsjettnemda for jordbruket la nylig frem tallgrunnlaget for årets jordbruksforhandlinger. Her fremkommer det at selvforsyningsgraden for norsk matproduksjon øker fra 47 til 50 prosent. Tas import av kraftfôr inn i regnestykket er selvforsyningsgraden 42 prosent, opp fra 37 prosent i 2014. 

Bondelaget mener høyere selvforsyning er svært gledelig, men advarer imidlertid om å ta kornsuksessen for gitt.

- Det er all grunn til å ta av seg hatten for flinke kornbønder og sympatiske værguder. Men skal dette fortsette trenger vi en bedre kornøkonomi og et sterkere vern av matjorda vår, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han peker også på at flere har dyrket gras og startet med husdyrhold i områder som tidligere har vært benyttet av kornproduksjon.

- Det er kun 1 prosent av norsk landareal som er egnet til korndyrking. Skal vi få mest mulig mat på norske ressurser må vi dyrke korn der hvor det er mulig, og heller bruke andre områder til å gro gras til husdyra, sier Bartnes.

Bartnes er bekymret over den kraftige økningen i import av storfekjøtt. Tallene fra Budsjettnemda viser at nesten hvert fjerde kilo storfekjøtt den norske forbrukeren spiste i 2015 kom fra utlandet. Norskandelen av storfe gikk ned fra 84 prosent i 2014 til 76 prosent i 2015.

- Vi har ressursene til å produsere mer storfekjøtt til egen befolkning og produksjonsnedgangen har flatet ut de siste årene. Det viser at vi er på rett vei men at det er behov for fortsatt satsing på norsk storfeproduksjon, sier Bartnes.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere