Godt vær gir høyere selvforsyning av norsk mat

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Ferske tall viser at gode år for norske kornavlinger i 2014 og 2015 gir høyere selvforsyningsgrad av norsk mat. Like bra har det ikke gått for norsk storfekjøtt, da nesten hvert fjerde kilo som ble fortært i 2015 måtte importeres fra utlandet.

Budsjettnemda for jordbruket la nylig frem tallgrunnlaget for årets jordbruksforhandlinger. Her fremkommer det at selvforsyningsgraden for norsk matproduksjon øker fra 47 til 50 prosent. Tas import av kraftfôr inn i regnestykket er selvforsyningsgraden 42 prosent, opp fra 37 prosent i 2014. 

Bondelaget mener høyere selvforsyning er svært gledelig, men advarer imidlertid om å ta kornsuksessen for gitt.

- Det er all grunn til å ta av seg hatten for flinke kornbønder og sympatiske værguder. Men skal dette fortsette trenger vi en bedre kornøkonomi og et sterkere vern av matjorda vår, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han peker også på at flere har dyrket gras og startet med husdyrhold i områder som tidligere har vært benyttet av kornproduksjon.

- Det er kun 1 prosent av norsk landareal som er egnet til korndyrking. Skal vi få mest mulig mat på norske ressurser må vi dyrke korn der hvor det er mulig, og heller bruke andre områder til å gro gras til husdyra, sier Bartnes.

Bartnes er bekymret over den kraftige økningen i import av storfekjøtt. Tallene fra Budsjettnemda viser at nesten hvert fjerde kilo storfekjøtt den norske forbrukeren spiste i 2015 kom fra utlandet. Norskandelen av storfe gikk ned fra 84 prosent i 2014 til 76 prosent i 2015.

- Vi har ressursene til å produsere mer storfekjøtt til egen befolkning og produksjonsnedgangen har flatet ut de siste årene. Det viser at vi er på rett vei men at det er behov for fortsatt satsing på norsk storfeproduksjon, sier Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere