Budsjettnemda for jordbruket la nylig frem tallgrunnlaget for årets jordbruksforhandlinger. Her fremkommer det at selvforsyningsgraden for norsk matproduksjon øker fra 47 til 50 prosent. Tas import av kraftfôr inn i regnestykket er selvforsyningsgraden 42 prosent, opp fra 37 prosent i 2014. 

Bondelaget mener høyere selvforsyning er svært gledelig, men advarer imidlertid om å ta kornsuksessen for gitt.

- Det er all grunn til å ta av seg hatten for flinke kornbønder og sympatiske værguder. Men skal dette fortsette trenger vi en bedre kornøkonomi og et sterkere vern av matjorda vår, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han peker også på at flere har dyrket gras og startet med husdyrhold i områder som tidligere har vært benyttet av kornproduksjon.

- Det er kun 1 prosent av norsk landareal som er egnet til korndyrking. Skal vi få mest mulig mat på norske ressurser må vi dyrke korn der hvor det er mulig, og heller bruke andre områder til å gro gras til husdyra, sier Bartnes.

Bartnes er bekymret over den kraftige økningen i import av storfekjøtt. Tallene fra Budsjettnemda viser at nesten hvert fjerde kilo storfekjøtt den norske forbrukeren spiste i 2015 kom fra utlandet. Norskandelen av storfe gikk ned fra 84 prosent i 2014 til 76 prosent i 2015.

- Vi har ressursene til å produsere mer storfekjøtt til egen befolkning og produksjonsnedgangen har flatet ut de siste årene. Det viser at vi er på rett vei men at det er behov for fortsatt satsing på norsk storfeproduksjon, sier Bartnes.