GMO: Regjeringen bundet med en hånd

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Godkjenning av GMO eller ikke? Regjeringen er bundet på en hånd. Spørsmålet er hva den gjør med sin frie hånd.

Bygdekvinneleder Kathrine Kleveland leder Nettverket for GMO-fri mat og fôr, her sammen med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og rådgiver Bella Batta Torheim, foto Anders Strømsodd Hosar-I spørsmålet om godkjenning av fire søknader om genmodifiserte organismer (GMO) er regjeringen bundet med en hånd ved at den ,å ta stilling til hva EU godkjenner. Det er avgjørende er hva regjeringen velger å gjøre med sin frie hånd, skriver rådgiver Bella Batta Torheim i Utviklingsfondet i en artikkel i Nei til EUs serie "Vett".

Handlingsrommet

Fire GMOer ligger til godkjenning i regjeringen: en raps, to mais og en potet. På grunn av EØS-avtalen må Norge ta stilling til de GMOene EU godkjenner. Riktignok har Norge unntak for EUs utsettingsdirektiv i EØS-avtalen, slik at Norge kan følge godkjenningkriteriene i den norske genteknologiloven. - Men vil regjeringen benytte dette handlingsrommet, spør Bella Batta Torheim.

Uten EØS-avtalen

-Uten EØS-avtalen hadde ikke Norge behøvd å ta stilling til de GMOene som de multinasjonale selskapene søker om å få omsette i EU, slår hun fast.

Genteknologiloven

I Norge skal godkjenning av hver enkelt GMO skje etter genteknologiloven. For å bli godkjent, må GMOen ikke ha noen miljø- og helserisiko. Ingen genmodifisert mat eller fôr er til nå godkjent i Norge.

Regjeringen har på sin side hatt rapsen og de to maisene til vurdering siden 2008, men fortsatt er det uklart når den vil fatte endelig beslutning.

Nettverket

Nettverk for GMO-fri mat og fôr, bestående av en samlet norsk bondebevegelse, en rekke miljø. og utviklingsorgansisasjoner og Coop Norge Handel skal bidra til å opprettholde en restriktiv praksis overfor GMO i Norge i en situasjon hvor lovgivning og næring er under press, og gjennom informasjon og andre tiltak bidra til å spre denne føre-var-baserte tilnærmingen til GMO.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere