GMO: Regjeringen bundet med en hånd

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Godkjenning av GMO eller ikke? Regjeringen er bundet på en hånd. Spørsmålet er hva den gjør med sin frie hånd.

Bygdekvinneleder Kathrine Kleveland leder Nettverket for GMO-fri mat og fôr, her sammen med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og rådgiver Bella Batta Torheim, foto Anders Strømsodd Hosar-I spørsmålet om godkjenning av fire søknader om genmodifiserte organismer (GMO) er regjeringen bundet med en hånd ved at den ,å ta stilling til hva EU godkjenner. Det er avgjørende er hva regjeringen velger å gjøre med sin frie hånd, skriver rådgiver Bella Batta Torheim i Utviklingsfondet i en artikkel i Nei til EUs serie "Vett".

Handlingsrommet

Fire GMOer ligger til godkjenning i regjeringen: en raps, to mais og en potet. På grunn av EØS-avtalen må Norge ta stilling til de GMOene EU godkjenner. Riktignok har Norge unntak for EUs utsettingsdirektiv i EØS-avtalen, slik at Norge kan følge godkjenningkriteriene i den norske genteknologiloven. - Men vil regjeringen benytte dette handlingsrommet, spør Bella Batta Torheim.

Uten EØS-avtalen

-Uten EØS-avtalen hadde ikke Norge behøvd å ta stilling til de GMOene som de multinasjonale selskapene søker om å få omsette i EU, slår hun fast.

Genteknologiloven

I Norge skal godkjenning av hver enkelt GMO skje etter genteknologiloven. For å bli godkjent, må GMOen ikke ha noen miljø- og helserisiko. Ingen genmodifisert mat eller fôr er til nå godkjent i Norge.

Regjeringen har på sin side hatt rapsen og de to maisene til vurdering siden 2008, men fortsatt er det uklart når den vil fatte endelig beslutning.

Nettverket

Nettverk for GMO-fri mat og fôr, bestående av en samlet norsk bondebevegelse, en rekke miljø. og utviklingsorgansisasjoner og Coop Norge Handel skal bidra til å opprettholde en restriktiv praksis overfor GMO i Norge i en situasjon hvor lovgivning og næring er under press, og gjennom informasjon og andre tiltak bidra til å spre denne føre-var-baserte tilnærmingen til GMO.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere