GMO-møte med Tine Sundtoft

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Ministeren lovet at en avgjørelse om forbud mot en rekke GMO-sorter vil bli tatt ganske snart.

En delegasjon fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr møtte klima- og miljøminister Tine Sundtoft fredag 23. januar. De representerte rundt 1,4 millioner medlemmer og bidragsytere som krever forbud mot dagens genmodifiserte organismer. Styremedlem Einar Frogner representerte Norges Bondelag, og ministeren lovet at en avgjørelse om forbud mot en rekke GMO-sorter vil bli tatt ganske snart.

Nettverk for GMO-fri mat og fôr tok opprinnelig kontakt med departementet etter oppslagene i Bergens tidende høsten 2014, og den forvirringen som oppsto i kjølvannet av artiklene der. Nettverket var bekymret for utviklingen og ønsket en dialog og avklaring av situasjonen.

I mellomtiden har bildet endret seg noe. Ministeren har tatt stilling til de to genmodifiserte maislinjene som etter oppslagene i Bergens Tidende skulle være tillatt, men har samtidig gjort det klart at flere genmodifiserte mais og rapslinjer foreløpig er tillatt. Eventuelle forbud mot disse skal avgjøres raskt.


Hvorfor et samlet landbruks-Norge er mot dagens GMO

Einar Frogner representerte Norges Bondelag på møtetEinar Frogner fra Norges Bondelag la vekt på at bønder flest er opptatt av å ta i bruk nye sorter og nye dyrkingsteknikker og at de er opptatt av foredling av gener både på planter og husdyr.

- Men bøndene er samtidig veldig opptatt av at vi må vite hva vi tar i bruk av nye metoder og nye plantearter. Vi må ta høyde for uønska konsekvenser vi ikke kjenner godt nok til, sa han.

- Det er en kjensgjerning at frø og pollen fra GMO kan spre seg ukontrollert i naturen både med vind, vann, insekter og mennesker. Dette er en av mange grunner til at vi er sterkt imot ikke bare å tillate dyrking av GMO vekster, men også import av mat og fôrråvarer som inneholder GMO, framhevet Frogner. - Vi vektlegger føre var-prinsippet som det førende i dette spørsmålet, sa han.

Han løftet også fram erfaringer fra bønder som enten sjøl dyrker GMO-vekster eller som har fått smittet sine jorder av nærliggende GMO-vekster, og sa at de er meget delte både med tanke på bærekraft og resultat for den enkelte bonde. Derfor vurderer landbruks-Norge det slik at det må det satses mer på konvensjonell foredling og dyrkingsteknikker i stedet for GMO.

Lovet rask avgjørelse

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft la vekt på at avgjørelsen knyttet til de foreliggende søknadene om genmodifiserte mais- og rapslinjer vil bli tatt svært raskt.

Delegasjonen fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr ble ledet av Regine Andersen som er avtroppende koordinator i nettverket og daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. Videre var Lars Haltbrekken med, generalsekretær, Naturvernforbundet; Einar Frogner, styremedlem, Norges Bondelag; Cesilie Aurbakken, generalsekretær, Bygdekvinnelaget; Teshome Hunduma Mulesa, politisk rådgiver, Utviklingsfondet; Aina Bartmann, representant for Norsk Landbrukssamvirke og påtroppende koordinator.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere