Glyfosat godkjent i fem nye år

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Glyfosat godkjent i 5 nye år

Denne uken godkjente EUs medlemsland fortsatt bruk av ugressmiddelet glyfosat i fem år.

- Norges Bondelag støtter denne avgjørelsen. Vi har tillit til at EUs faglige organer gjør en uavhengig og fullstendig vurdering knyttet til risikoen ved bruk av glyfosat på helse og miljø, sier Bjørn Gimming, 1.nestleder i Norges Bondelag.

I alt 18 medlemsland stemte for å forlenge godkjennelsen. Det var nok til å sikre kvalifisert flertall. Dermed kan blant annet ugressmiddelet Roundup, som inneholder virkestoffet glyfosat, brukes frem til 15. desember 2022. Dette er basert på at EU-parlamentet tidligere i høst vedtok en resolusjon som oppfordret til gradvis utfasing av stoffet og totalforbud i hele EU innen medio desember 2022.

Trakk ut

Diskusjonene har vært mange og lange om det fortsatt skal være lov å bruke glyfosat. EU-kommisjonen fikk for eksempel overrakt 1,3 millioner underskrifter med krav om forbud.

- Norske bønder ønsker å produsere mat på en bærekraftig måte og vi skal ha en restriktiv holdning til bruk av plantevernmidler. Plantevernmidler skal kun brukes i tråd med godkjenning og med funksjonstestet utstyr, understreker Gimming.

Bruken av slike ugressmidler har stor betydning for hvor mye mat vi klarer å produsere uten å ta i bruk nye dyrkingsareal. Derfor er det viktig at det forskes på alternativer til bruk glyfosat.

- NIBIO har pågående prosjekter der de både ser nærmere på alternativene til glyfosat og samtidig kartlegger kunnskapsstatusen på området. Vi ser fram til å få resultatene av arbeidet, sier Bjørn Gimming.

 

 

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere