- Norges Bondelag støtter denne avgjørelsen. Vi har tillit til at EUs faglige organer gjør en uavhengig og fullstendig vurdering knyttet til risikoen ved bruk av glyfosat på helse og miljø, sier Bjørn Gimming, 1.nestleder i Norges Bondelag.

I alt 18 medlemsland stemte for å forlenge godkjennelsen. Det var nok til å sikre kvalifisert flertall. Dermed kan blant annet ugressmiddelet Roundup, som inneholder virkestoffet glyfosat, brukes frem til 15. desember 2022. Dette er basert på at EU-parlamentet tidligere i høst vedtok en resolusjon som oppfordret til gradvis utfasing av stoffet og totalforbud i hele EU innen medio desember 2022.

Trakk ut

Diskusjonene har vært mange og lange om det fortsatt skal være lov å bruke glyfosat. EU-kommisjonen fikk for eksempel overrakt 1,3 millioner underskrifter med krav om forbud.

- Norske bønder ønsker å produsere mat på en bærekraftig måte og vi skal ha en restriktiv holdning til bruk av plantevernmidler. Plantevernmidler skal kun brukes i tråd med godkjenning og med funksjonstestet utstyr, understreker Gimming.

Bruken av slike ugressmidler har stor betydning for hvor mye mat vi klarer å produsere uten å ta i bruk nye dyrkingsareal. Derfor er det viktig at det forskes på alternativer til bruk glyfosat.

- NIBIO har pågående prosjekter der de både ser nærmere på alternativene til glyfosat og samtidig kartlegger kunnskapsstatusen på området. Vi ser fram til å få resultatene av arbeidet, sier Bjørn Gimming.