Gleder seg over regelendring for "traktorlappen"

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har arbeidet lenge for oppmyking av førerkortkravene til traktorførere. Nå lytter regjeringen.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Eivor Eriksen.

Regjeringen hører nå et forslag om å fjerne kravet til lastebilsetifikat for å kunne kjøre hurtiggående traktorer. Regelen som ble vedtatt i 2005 har skapt store utfordringer for flere gårdbrukere, og Norges Bondelag har arbeidet for å få endret regelen siden den ble vedtatt. 

- Det har blitt en omfattende og dyr affære for å få lov til å benytte seg av et nødvendig redskap i gårdsdriften. Å ta dette tilleggssertifikatet koster fort 100.000 kroner, og utgjør samtidig et stort hinder for ungdom som ønsker å starte i landbruket, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Fem timer tilleggsopplæring

Sammen med Bedre gardsdrift og Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening (TLIF) sendte Bjørke i februar et åpent brev til samferdselsministeren. Brevet var et krav om at reglene for førerkort på hurtigtraktorer ble endret.

I går kunngjorde samferdselsdepartementet at de vil ta tak i problemet.

- I stedet for den dyre og tidkrevende løsningen, skal de som er over 18 år og allerede har førerkort klasse T, nå få mulighet til å ta en tilleggsopplæring på fem timer. Det skal gi dem rett til å kjøre traktor som går over 40 kilometer i timen, sier Geir Pollestad (Sp), statssekretær i Samferdselsdepartementet til Nationen.

- Det er gledelig at regjeringen nå ser behovet for en slik regelendring, og at de viser en vilje til å finne praktiske løsninger, sier Bjørke i Bondelaget.

Statens vegvesen vil sende ut forslaget på høring 1. juli, og planen er at regelendringen vil skje i løpet av den kommende høsten. Tilleggsopplæringen skal være teoribasert, men detaljene er ikke klare enda.

- Hva innholdet bør være må vi komme tilbake til, men vi regner med å kunne gi innspill på dette i høringsrunden, sier Bjørke.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere