Gleder seg over regelendring for "traktorlappen"

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har arbeidet lenge for oppmyking av førerkortkravene til traktorførere. Nå lytter regjeringen.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Eivor Eriksen.

Regjeringen hører nå et forslag om å fjerne kravet til lastebilsetifikat for å kunne kjøre hurtiggående traktorer. Regelen som ble vedtatt i 2005 har skapt store utfordringer for flere gårdbrukere, og Norges Bondelag har arbeidet for å få endret regelen siden den ble vedtatt. 

- Det har blitt en omfattende og dyr affære for å få lov til å benytte seg av et nødvendig redskap i gårdsdriften. Å ta dette tilleggssertifikatet koster fort 100.000 kroner, og utgjør samtidig et stort hinder for ungdom som ønsker å starte i landbruket, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Fem timer tilleggsopplæring

Sammen med Bedre gardsdrift og Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening (TLIF) sendte Bjørke i februar et åpent brev til samferdselsministeren. Brevet var et krav om at reglene for førerkort på hurtigtraktorer ble endret.

I går kunngjorde samferdselsdepartementet at de vil ta tak i problemet.

- I stedet for den dyre og tidkrevende løsningen, skal de som er over 18 år og allerede har førerkort klasse T, nå få mulighet til å ta en tilleggsopplæring på fem timer. Det skal gi dem rett til å kjøre traktor som går over 40 kilometer i timen, sier Geir Pollestad (Sp), statssekretær i Samferdselsdepartementet til Nationen.

- Det er gledelig at regjeringen nå ser behovet for en slik regelendring, og at de viser en vilje til å finne praktiske løsninger, sier Bjørke i Bondelaget.

Statens vegvesen vil sende ut forslaget på høring 1. juli, og planen er at regelendringen vil skje i løpet av den kommende høsten. Tilleggsopplæringen skal være teoribasert, men detaljene er ikke klare enda.

- Hva innholdet bør være må vi komme tilbake til, men vi regner med å kunne gi innspill på dette i høringsrunden, sier Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Tekno-revolusjonen har starta i norsk landbruk

Teltscenen, Arendal

Våre samarbeidspartnere