- Gledelig kuvending fra Felleskjøpet

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Fra og med onsdag er økologisk kraftôr fra Felleskjøpet helt fri for palmeolje. - Det er svært gledelig og viktig for tilliten til økologisk mat, sier Trine Vaag.

Etter NRKs artikkelserie kom det frem at i Felleskjøpets kraftfôr inneholder 1,5 prosent palmeolje. I økologisk fôr har prosenten vært mindre, 0-0,5 prosent. Med tanke på at kyrne spiser mindre kraftfôr i økologisk drift, er palomeoljeandelen betydelig lavere i økoligisk produksjon, men ikke helt fraværende.

Trine Vaag, styremedlem i Norges BondelagFelleskjøpet opplyser at fra og med denne uken blir den helt borte fra økologisk kraftfôr.

- Dette er svært gledelig og viktig for tilliten til den norske økologiske produksjonen, sier Trine Vaag, styremedlem og talsperson for økologisk i Norges Bondelag.

Positive ringvirkninger

Norges Bondelag mener at økologisk produksjon har en sentral funksjon som pådriver innen miljø, mattrygghet og dyrevelferd i norsk landbruk.

- Det er mange  eksempler på at forskning rettet mot det økologiske har ringvirkninger på hele landbruket. Særlig gjelder dette metoder  innen skadedyr og ugrasbekjempelse, og jordkultur  sier Vaag.

Behov for økt produksjon

Norges Bondelag vil understreke behovet for å øke produksjonen av norsk økologiske produkter i takt med etterspørselen.  I dag importeres det mange økologiske varer som vi i Norge kunne ha produsert selv.

- Vi ser at forbrukerne etterspør økologisk mat. Det er behov for aktivt arbeid for å få opp produksjonen innen økologisk frukt, grønt og bær, hvor etterspørselen er større enn tilgangen.

Billig mat og dyrevelferd?

Økologisk produksjon er dyrere enn konvensjonell, men en stadig større andel av forbrukere er villige til betale det lille ekstra for god dyrevelferd og ressursutnyttelse.

- Vi må bare erkjenne at det går ikke an å kombinere billig mat med god dyrevelferd. Det er en kjennsgjerning som jeg håper regjeringen tar med seg i utarbeidelsen av landbrukspolitikken, sier Vaag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere