- Gledelig kuvending fra Felleskjøpet

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Fra og med onsdag er økologisk kraftôr fra Felleskjøpet helt fri for palmeolje. - Det er svært gledelig og viktig for tilliten til økologisk mat, sier Trine Vaag.

Etter NRKs artikkelserie kom det frem at i Felleskjøpets kraftfôr inneholder 1,5 prosent palmeolje. I økologisk fôr har prosenten vært mindre, 0-0,5 prosent. Med tanke på at kyrne spiser mindre kraftfôr i økologisk drift, er palomeoljeandelen betydelig lavere i økoligisk produksjon, men ikke helt fraværende.

Trine Vaag, styremedlem i Norges BondelagFelleskjøpet opplyser at fra og med denne uken blir den helt borte fra økologisk kraftfôr.

- Dette er svært gledelig og viktig for tilliten til den norske økologiske produksjonen, sier Trine Vaag, styremedlem og talsperson for økologisk i Norges Bondelag.

Positive ringvirkninger

Norges Bondelag mener at økologisk produksjon har en sentral funksjon som pådriver innen miljø, mattrygghet og dyrevelferd i norsk landbruk.

- Det er mange  eksempler på at forskning rettet mot det økologiske har ringvirkninger på hele landbruket. Særlig gjelder dette metoder  innen skadedyr og ugrasbekjempelse, og jordkultur  sier Vaag.

Behov for økt produksjon

Norges Bondelag vil understreke behovet for å øke produksjonen av norsk økologiske produkter i takt med etterspørselen.  I dag importeres det mange økologiske varer som vi i Norge kunne ha produsert selv.

- Vi ser at forbrukerne etterspør økologisk mat. Det er behov for aktivt arbeid for å få opp produksjonen innen økologisk frukt, grønt og bær, hvor etterspørselen er større enn tilgangen.

Billig mat og dyrevelferd?

Økologisk produksjon er dyrere enn konvensjonell, men en stadig større andel av forbrukere er villige til betale det lille ekstra for god dyrevelferd og ressursutnyttelse.

- Vi må bare erkjenne at det går ikke an å kombinere billig mat med god dyrevelferd. Det er en kjennsgjerning som jeg håper regjeringen tar med seg i utarbeidelsen av landbrukspolitikken, sier Vaag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere