- Gledelig jordvernengasjement fra Venstre

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener Venstre viser ansvar for norsk matproduksjon når de ber regjeringen om en nasjonal jordvernplan.

Et tog av traktorer møtte landbruksministeren da hun reiste til Delijordet i Vestby i november. Nå ønsker Venstre å stanse Ikea-byggingen. Foto: Mina Mjærum Johansen.

Venstre vil at god matjord skal brukes til matproduksjon. Derfor ba de i går regjeringen om å lage en helhetlig nasjonal jordvernplan.  Forslaget innebærer også at før jordvernplanen er vedtatt av Stortinget, kan ikke regjeringen gi klarsignal til å bygge ned mer matjord.  

Nils T. Bjørke. Foto: Eivor Eriksen- Venstre viser med dette at de vil ta ansvar for norsk matproduksjon. De har forstått at matjordsressursene i Norge er knappe og at vi må verne om jordene dersom vi skal klare å produsere nok mat til befolkningen, både nå og i fremtiden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Kan stanse Ikea

De siste ukene har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sagt ja til Ikeas planer om å bygge varehus på Delijordet i Vestby kommune, Trondheim kommunes ønske om å omdisponere 880 dekar matjord til boliger og planer om boligbygging på matjord i Os kommune.  

- Vi er ikke motstandere av verken Ikea eller nye boliger, men bare tre prosent av landarealene våre egner seg til matproduksjon. Da må det være mulig å bygge andre steder enn akkurat her, sier Bjørke.

Til Nationen sier næringspolitisk talsmann i Venstre, Pål Farstad, at han ønsker å stanse alle prosjektene.

- Vi må få på plass et regime og forutsigbarhet i tråd med vårt ønske om at god matjord skal brukes til matproduksjon og ikke til å bygge på for handel og industriformål, sier han.

Forventer støtte fra Ap

Til Nationen sier både Senterpartiet og KrF at de vil støtte forslaget. Gjør SV og Arbeiderpartiet det samme har Venstre flertallet på Stortinget i ryggen.

- Vi er glade for det engasjementet som Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget, allerede har vist for jordvernet. Vi forventer vel at resten av partiet vil støtte opp om dette, avslutter bondelagsleder Bjørke.  

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere