- Gledelig jordvernengasjement fra Venstre

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener Venstre viser ansvar for norsk matproduksjon når de ber regjeringen om en nasjonal jordvernplan.

Et tog av traktorer møtte landbruksministeren da hun reiste til Delijordet i Vestby i november. Nå ønsker Venstre å stanse Ikea-byggingen. Foto: Mina Mjærum Johansen.

Venstre vil at god matjord skal brukes til matproduksjon. Derfor ba de i går regjeringen om å lage en helhetlig nasjonal jordvernplan.  Forslaget innebærer også at før jordvernplanen er vedtatt av Stortinget, kan ikke regjeringen gi klarsignal til å bygge ned mer matjord.  

Nils T. Bjørke. Foto: Eivor Eriksen- Venstre viser med dette at de vil ta ansvar for norsk matproduksjon. De har forstått at matjordsressursene i Norge er knappe og at vi må verne om jordene dersom vi skal klare å produsere nok mat til befolkningen, både nå og i fremtiden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Kan stanse Ikea

De siste ukene har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sagt ja til Ikeas planer om å bygge varehus på Delijordet i Vestby kommune, Trondheim kommunes ønske om å omdisponere 880 dekar matjord til boliger og planer om boligbygging på matjord i Os kommune.  

- Vi er ikke motstandere av verken Ikea eller nye boliger, men bare tre prosent av landarealene våre egner seg til matproduksjon. Da må det være mulig å bygge andre steder enn akkurat her, sier Bjørke.

Til Nationen sier næringspolitisk talsmann i Venstre, Pål Farstad, at han ønsker å stanse alle prosjektene.

- Vi må få på plass et regime og forutsigbarhet i tråd med vårt ønske om at god matjord skal brukes til matproduksjon og ikke til å bygge på for handel og industriformål, sier han.

Forventer støtte fra Ap

Til Nationen sier både Senterpartiet og KrF at de vil støtte forslaget. Gjør SV og Arbeiderpartiet det samme har Venstre flertallet på Stortinget i ryggen.

- Vi er glade for det engasjementet som Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget, allerede har vist for jordvernet. Vi forventer vel at resten av partiet vil støtte opp om dette, avslutter bondelagsleder Bjørke.  

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere