Et tog av traktorer møtte landbruksministeren da hun reiste til Delijordet i Vestby i november. Nå ønsker Venstre å stanse Ikea-byggingen. Foto: Mina Mjærum Johansen.

Venstre vil at god matjord skal brukes til matproduksjon. Derfor ba de i går regjeringen om å lage en helhetlig nasjonal jordvernplan.  Forslaget innebærer også at før jordvernplanen er vedtatt av Stortinget, kan ikke regjeringen gi klarsignal til å bygge ned mer matjord.  

Nils T. Bjørke. Foto: Eivor Eriksen- Venstre viser med dette at de vil ta ansvar for norsk matproduksjon. De har forstått at matjordsressursene i Norge er knappe og at vi må verne om jordene dersom vi skal klare å produsere nok mat til befolkningen, både nå og i fremtiden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Kan stanse Ikea

De siste ukene har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sagt ja til Ikeas planer om å bygge varehus på Delijordet i Vestby kommune, Trondheim kommunes ønske om å omdisponere 880 dekar matjord til boliger og planer om boligbygging på matjord i Os kommune.  

- Vi er ikke motstandere av verken Ikea eller nye boliger, men bare tre prosent av landarealene våre egner seg til matproduksjon. Da må det være mulig å bygge andre steder enn akkurat her, sier Bjørke.

Til Nationen sier næringspolitisk talsmann i Venstre, Pål Farstad, at han ønsker å stanse alle prosjektene.

- Vi må få på plass et regime og forutsigbarhet i tråd med vårt ønske om at god matjord skal brukes til matproduksjon og ikke til å bygge på for handel og industriformål, sier han.

Forventer støtte fra Ap

Til Nationen sier både Senterpartiet og KrF at de vil støtte forslaget. Gjør SV og Arbeiderpartiet det samme har Venstre flertallet på Stortinget i ryggen.

- Vi er glade for det engasjementet som Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget, allerede har vist for jordvernet. Vi forventer vel at resten av partiet vil støtte opp om dette, avslutter bondelagsleder Bjørke.